dalak.gen.tr https://www.dalak.gen.tr Dalak, Dalak Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, dalak.gen.tr Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0000 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 Dalak Histolojisi https://www.dalak.gen.tr/dalak-histolojisi.html Tue, 13 Nov 2018 02:52:59 +0000 Dalak Histolojisi: Dalak, karnın sol boşluğunda mide yanında yer alan ve ortalama yumruk büyüklüğünde olan süngerimsi bir organdır. Histoloji demek her tür canlının dokusunun mikroskopik olarak incelenmesine denir. Dala Dalak Histolojisi: Dalak, karnın sol boşluğunda mide yanında yer alan ve ortalama yumruk büyüklüğünde olan süngerimsi bir organdır. Histoloji demek her tür canlının dokusunun mikroskopik olarak incelenmesine denir. Dalak histolojisi ise dalağın dokusunun detaylı olarak incelenmesine denilmektedir. Dalak mide ile diyafram arasında yer almaktadır.Kaburga kemiğinin altında, karnın sol üst ve iç kısmındadır. Genel olarak uzunluğu ortalama 12,5 cm, genişliği 7,5 cm, kalınlığı 5,5 cm ağırlığı 150-200 gr. civarındadır. Dalak çevresinde periton zarı bulunmaktadır. Bu zardan sonra dalağın tamamını kaplayan kapsül vardır. Bu kapsül lifsi yapıdadır. Kapsülden dalağın içlerine doğru giden trabekül adlı uzantılar yer almaktadır. Bu trabeküllerden en uzunu dalağa giden ve dalaktan çıkan damarları hilusa ulaştırır.Dalak yapısında toplardamarlar ve atar damarlar vardır. Dalak kılcal damarlarda (pulpada) kanı denetledikten sonra bir nevi süzdükten sonra dalak atardamarları ile karaciğere gönderir. Dalağın dıştan görüntüsünde yer yer nodüller yer almaktadır. Pıhtıyı andıran bu nodülün dışına  kırmızı pulpa, onun alt kısmına  beyaz pulpa denir. Pulpanın iç kısmına ise germinal merkez denilmektedir. Bu merkezde lenfoidler oluşarak daha sonra kana karışacaktır.

Dalağın Özellikleri:
 • Lenfoid oluşumlu çokça damarlı yapıya sahiptir. Bu nedenle dalak yumuşaktır. 
 • Vücutta mikrop olduğu takdirde savunmaya geçerek  lenfosit yaparak bağışıklığı arttırır. Bu süreçde dalak genişler.
 • Dalak bünyesinde alyuvar depolar.
 • Dalağın doğrudan hayati önemi olmamakla birlikte kanın işlevini yitiren kırmızı kan hücrelerini yok ederek  içindeki demiri almaya yaramaktadır. (hemoglabini bilirubine çevirmek suretiyle karaciğere yollar)
 • Dalağın fonksiyonunu yapan başka organlar da (kemik iliği)  olduğu için dalağı alınan bir kişi hayatını sürdürebilmektedir. 
 • Dalak ameliyatı genel anesteziyle yapılmaktadır. Normal şartlarda iyileşme çabuk olur.
]]>
Dalak Tümörleri https://www.dalak.gen.tr/dalak-tumorleri.html Tue, 13 Nov 2018 09:58:54 +0000 Dalak Tümörleri, Batın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında yer alan dalak; eskimiş kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiğinde de yeni kırmızı kan hücreleri üretir. Kanı filtre etme, bedeni koruyucu maddeler Dalak Tümörleri, Batın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında yer alan dalak; eskimiş kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiğinde de yeni kırmızı kan hücreleri üretir. Kanı filtre etme, bedeni koruyucu maddeler oluşturma, kan yapımına katkıda bulunma ve kan dağılımını dengeleme gibi görevleri vardır.Tifo ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar ya da kansızlık neticesi dalak hastalanabilir. 

Dalak Tümörleri: Bu tümörler sıklıkla dalağın vasküler ve lenfatik elamanlarından köken almakta ve çoğunlukla sol üst kadran ağrısı ile birlikte olan dalak büyümesi ve/veya muayene esnasında palpe edilebilir, bir kitle olarak saptanmaktadır. Tümörlerin dalağa metastatik yayılımı da enderdir ve çoğunlukla yaygın metastatik hastalığın geç belirtisi olarak meydana gelmektedir.

Malign Tümörler: Hodgkin-dışı lenfoma dalağın en sık rastlanan primer malign tümörüdür. Bununla bereaber, lenfomalı hastaların yalnızca % 1-2'sinde dalak primer organdır. Dalak sıklıkla sekonder olarak tutulur ve hodgkin ile hodgkin-dışı lenfomalı  bireylerin % 40'ında dalakta yayılım görülür.

Primer splenik lenfoma çoğunlukla dalak büyümesiyle birliktedir ve palpe edilebilir sol üst kadran kitlesiyle beraber nonspesifik abdominal rahatsızlık ve ağrılar olabilir. Periferik lenfadenopati, lenfositoz ve bünyesel semptomlar gibi sistemik lenfoma bulguları genellikle yoktur. Çoğunlukla primer dalak lenfoması neticesi oluşan hipersplenizm ile sonuçlanmakta, ancak bu durum lenfomayı dalakta büyümeye sebep olan diğer nedenlerden ayırmamaktadır.

Benzer biçimde, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans gibi görüntüleme çalışmaları çoğunlukla nonspesifik organ büyümesini göstermekte ve lenfoma sebebiyle oluşan splenomegali ile diğer nedenlere bağlı splenomegaliyi güvenilir bir biçimde ayırt edememektedir. Bu nedenlerden dolayı, primer splenik lenfomanın kesin teşhisini koymak için hemen daima splenektomi gereklidir. Splenektomi, yaygın lenfoması bulunan bazı bireylerde de semptomatik splenomegali ve komşu organları üzerindeki basıncı rahatlatmaya yardım etmekte ya da hipersplenizm sebebiyle oluşan hematolojik çöküntüyü düzeltmekte yararlı olabilir.

Benign Tümörler: Benign dalak tümörleri de oldukça enderdir ve çoğunlukla otopsi esnasında tesadüfen ya da diğer endikasyonlarla yapılan laparotomiler  esnasında saptanır. Bilgisayarlı tomografinin yaygın kullanılmasıyla bu lezyonlarm rastlantı olarak saptanmasını arttırmıştır. Hemanjiom ve lenfanjiomlar dalaktan en sık kaynaklanan benign tümörlerdir. Hemanjiomlar bilgisayarlı tomografide  kolayca tanınır, kalsifikasyon ve kistik değişiklikleri ile değişik bir splenik kitle olarak görülür.

Dalağın lenfanjiomları çoğunlukla çocuklar ve genç yetişkinlerde görülmekte, bilgisayarlı tomografide multipl septasyonları olan kistik kitle olarak görülmektedir. Bu tümörlerin hiçbiri splenomegali neticesi veya hemanjiom olgularında harcanma koagülopatisi neticesi semptomatik olmadıkça tedaviye gerek duyulmaz. Çapı 10 cm'den küçük lezyonlarda spontan rüptür enderdir.

Metastatik Tümörler: Tümörlerin dalağa metastatik yayılımı enderdir ve çoğunlukla yaygın malignitenin geç bir belirtisi olarak meydana gelmektedir. Dalağa  sık olarak metastaz oluşturan malign lezyonlar, meme ve akciğer tümörleriyle melanom'dur.

Dalak, retioperitoneal tümörlerden ya da pankreas veya kolon gibi komşu organlardaki malign odaklardan direkt yayılımıyla da tutulabilir. Kolorektal primer tümörlerden izole metastaz oluşumlar görülmüştür ve bu oluşumlar mümkünse küratif splenektomi düşünülmelidir. Dalağın metastatik hastalıkla ender olarak tutulumu ilginç bir biçimde filtrasyon işlevi ve zengin kan akımına bağlanmaktadır. İmmün korunmadaki dalağın işlevi ve lokalize metastatik odakların etkin bir biçimde tanınarak elimine edilmesi bu veri açıklayabilir.
]]>
Dalak Alınması Sonrası https://www.dalak.gen.tr/dalak-alinmasi-sonrasi.html Tue, 13 Nov 2018 11:04:38 +0000 Dalak Alınması Sonrası, hastaların artık eskiye göre daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla doktorların önerilerini dinlemeleri hastaların sağlığı için son derece önemlidir. Ö Dalak Alınması Sonrası, hastaların artık eskiye göre daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla doktorların önerilerini dinlemeleri hastaların sağlığı için son derece önemlidir. Özellikle enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Dalağın Alınmasından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dalağı alınmış olan hastalar önce hareketlerine dikkat etmelidir. Doktorların vermiş olduğu hareketleri kesinlikle yapmalıdır. Yürüyüş yapmaları, yerinde bir hareket olacaktır. Ancak hastaların çok yoğun aktiviteler yapmaları doğru değildir. Ameliyat ile dalağı alınan kişilerin banyo yapabilmeleri için doktoruna danıştıktan sonra izin aldıktan sonra yapmalıdır. Ağrıların olmaması için gereken özen gösterilmelidir. Eğer hastaların ağrıları yoksa araba kullanabilirler. Dalağı alınan kişi bir şeker hastası ise diyetlerine devam etmelidirler. Dalak alındıktan sonra yara olan kısımda kanama, şişkinlik, geçmek bilmeyen karın ağrısı oluşursa bir an önce doktora başvurulmalıdır. Öksürme, titreme, nefes darlığı, yaradan iltihap akması, yemek yerken zorluk çekilmesi, yara etrafında kızarıklık görüldüğü durumlarda en yakın sağlık kurumunu müracaat etmelidir.

Dalak Alınmasından Sonra Normal Hayat Sürdürülebilir mi

Dalak  hayati bir organ değildir. Bu yüzden dalağı alınan kişi normal bir hayat yaşayabilir. Dalağın yaptığı görevler vücuttaki lenf dokusu tarafından yapılır. Ancak dalağı alınan kişilerin dikkat etmesi gereken nokta ise hayati önemi olan kapsüllü bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlara yakalanmalarını önlemek için pnömokok, hemofilis, meningekok gibi aşıları yapılması gereklidir. Bunun dışında bu kişilerin her yıl grip aşısı yaptırmalıdırlar. Üst solunum hastalıklarına neden olan bu bakteriler dalağı alınmış hastalar için ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Dalağı alınmış kişilerde yapılacak herhangi bir cerrahi müdahale öncesinde antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Dalak Alınması Sonrası, bu kişiler diş çektireceklerse yine antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Bu tür kişilerin kedi, köpek ısırması, böcek sokması vb. durumlarda da antibiyotik tedavisi yapılması şarttır. Dalağı alınan kişilerin ilerleyen zamanlarda diyabet hastası olma olasılığı yüksektir. Bu duruma karşı tedbir almaları yerinde olur. Dalağı alınan kişiler normal bir hayat devam ettirebilirler. Sadece hastalıklara karşı daha savunmasız oldukları için gerekli özeni göstermeleri daha sağlıklı bir yaşam geçirmelerini sağlayacaktır. Dalak her ne kadar hayati bir organ olamasa da her organın bir görevi vardır.

]]>
Dalak Ponksiyonu https://www.dalak.gen.tr/dalak-ponksiyonu.html Tue, 13 Nov 2018 17:54:17 +0000 Dalak ponksiyonu; Vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak onların içerisinde bulunan demir vücudumuzu kullanmaya hazırlar. Demir vücudumuzu hazırladığı üzere sağlıklı bir şekilde vücut salgılamaları ya Dalak ponksiyonu; Vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak onların içerisinde bulunan demir vücudumuzu kullanmaya hazırlar. Demir vücudumuzu hazırladığı üzere sağlıklı bir şekilde vücut salgılamaları yapar. Dalak insan vücudunun sol tarafında mide bulunur. Sol böbrek ve diyafram arasında yer alır. Normal bir dalağın uzunluğu ise on iki santimetredir. Dalağın genişliği ise sekiz santimetre ve kalınlığı beş santimetredir. Bir insanın yumruğu kadar büyüklüktedir. Çok yumuşak bir dokusu vardır. Ağırlığı ise 150 yada 170 gramdır. 500 gramdan fazla olması dalak büyümesi olarak kabul edilir. Dalak kan fizyolojisi ile yakından alakalıdır. Dalağın vücut savunmasında aldığı rol büyüktür.

Dalak ponksiyonu; Bazı kan hastalıklarında, dalak büyümesi ve enfeksiyona bağlı hastalıkların teşhisi konulması için iğne yardımı ile dalağın içine girilerek mikroskobik incelemeler yapılmak üzere, bununla ilgili olarak kan alınması işlemine dalak ponksiyonu denilir. Dalak ponksiyonu dalaktan örnek almak için uygulanır. Dalakta büyüme varsa, büyümenin nedenini araştırmak için dalak ponksiyon uygulanır. Kan hastalıklarına tanı koyabilmek ve bazı enfeksiyon hastalıklarına tanı koymak için uygulanmaktadır.

Dalak ponksiyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler;
 • Hastanın kullandığı ilaçlara, nelere alerjisi olduğunun araştırılması gereklidir.
 • Dalak ponksiyon öncesi lokal anestezi ilaçlar kullanılacaksa bu ilaçlara karşı hastanın alerjisi olup olmadığına bakılması gereklidir.
 • Hastalarda kanama bozukluklarının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Kanama bozukluğu olan hastalara dalak ponksiyon yapılması sakıncalıdır.
 • Hastanın mesanesi ve bağırsakları dalak ponksiyon işleminden önce boşaltılması gereklidir.
 • Hastanın dalak ponksiyon yapılacak bölgede kıl varsa temizlenmesi gereklidir.
Dalak ponksiyonunda, komplikasyonlar oluşabilir. Bu komplikasyonlar, kanama olarak en sık görülen komplikasyondur. Göğüs boşluğunda, karın boşluğunda ve dalakta oluşabilir. Bu durum hasta için çok risklidir. Dalak ponksiyon iğnesinin akciğer, diyafram, böbrek ve kalın bağırsak gibi hastada diğer organlara zarar verebilir. Bu durumdan kaynaklı hastada iltihaplanma ya da enfeksiyonlar oluşabilir. Lokal anesteziye bağlı ilaçlara reaksiyonlar ortaya çıkar.

Dalak ponksiyonu uygulanacak hastaya morel verilmesi gereklidir. Hastanın morali ne kadar iyi olursa dalak ponksiyonunu uygulanmaya başlandığı anda hasta ile uyum içinde olduğunuzdan kaynaklı işlem başarılı olur. Dalak ponksiyonu uygulanılacak yer mutlaka steril olması gereklidir. Dalak ponlsiyonu uygulama esnasında hastanın hareketsiz kalması çok önemlidir. Hastanın sırt üstü yatması ve ellerinin başının altında olması gereklidir. Dalak ponksiyon yapılacak bölge işlem öncesinde ultrason yada doktor elle kontrol ederek dalak ponksiyon yapılacak bölgeyi belirler. Hastanın derin nefes alması ve nefesini tutması gerek. Hasta nefesini tuttuğu anda dalak ponksiyon yapılarak örnek alınır. Hastanın nefesini tutması dalağın ve diyafram zarının zarar görmesini önlemek için yapılır.
]]>
Dalak Sancısı https://www.dalak.gen.tr/dalak-sancisi.html Wed, 14 Nov 2018 13:04:41 +0000 Dalak Sancısı, Dalak midenin sol alt kısmında bulunan küçük ve pembe renkli tam yumruk büyüklüğünde bir organdır. Genellikle yarım kilo ağırlığında olur. Bir bağışıklık sistemi organı olan dalak vücudu bütün hastal Dalak Sancısı, Dalak midenin sol alt kısmında bulunan küçük ve pembe renkli tam yumruk büyüklüğünde bir organdır. Genellikle yarım kilo ağırlığında olur. Bir bağışıklık sistemi organı olan dalak vücudu bütün hastalıklara karşı koruma görevini de üstlenmiştir. Ayrıca vücudun sıvı oranının korunmasında da bu organ oldukça etkili olur. Zarar gören ve eski hücrelerin onarımı içinde dalak oldukça önemlidir. Dalak sancısı genellikle karnın sol alt yerinde hissedilir. Sancı genelde nefes alıp verir iken, çok yağlı ağır yemekler yedikten sonra daha çok artar. Ancak bu sancılar mide gibi çevre organlardan dolayıda kaynaklanabileceği için teşhisini koymak biraz zordur. Dalak sancısı karnın alt kısmının yanında omuzlar ve göğüs bölgesinin sağ ile sol kısmına doğru yayılır. Dalak sancısı çoğu kez dalağın normalden çok daha fazla büyümesi sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır. 

Dalak Sancısının Sebepleri

Splenomegali, Dalak büyümesidir bu dalak büyümesinin çok nadir bir sebebidir. Çünkü dalak elastik bir kapsül ile kaplı olması sayesinde normal büyüklüğünden çok daha büyük boyda patlama ve yırtılmadan dolayı esneme yapar. Splenomegalinin sebep olduğu sancılar orta veya çok daha şiddetli boyutlarda olur. 

Dalak büyümesi aşağıda belirtilen hastalıklar ortaya çıkabilir:
 • Sklerozan kolanjit
 • Endokardit
 • Romatoid artrit
 • Lösemi
 • Kistik fibroz
 • Siroz
 • Felty sendromu
 • Hodgkin rahatsızlığı
 • Amiloidoz
 • Niemann-pick rahatsızlığı
 • Portal hipertansiyon
Enfeksiyonlar, Dalak sancısının en bilindik sebebi parazit, bakteriyel, yada viral olan enfeksiyonlardır. Dalak sancısına ve dalak büyümesine sebep olan enfeksiyonlar şunlardır:
 • Mononükleozis: Kanda bulunan mononükleer monosit oranının anormal bir biçimde yükselmesine sebep olan yüksek ateş ile beraber lenf bezlerinin şişmesine neden olan viral bir enfeksiyondur.
 • Frengi: Cinsel ilişki esnasında Treponema pallidum isimli bir bakteri ile buluşan hastalık türüdür.
 • Taksoplazmoz: Kedi yolu ile insan vücuduna taşınan taksoplazmoz gondiilerin sebep olduğu oarazitik bir enfeksiyondur.

Dalak Yırtılması, dalak kapsülünün tahribatına sebep olan oldukça acil bir durumdur. Dalak yırtıldığında kan abdominal boşluktan fışkırır ve yoğun bir şekilde iç kanamaya meydana gelir. Bu durum ayrıca oldukça yoğun sancılara yol açar. Dalak yırtılması karın bölgesine alınan bir darbe veya travma sonrasında oluşur. En bilindik sebepleri ise şunlardır:

 • Abdominal sonografik teknik
 • Manyetik rezonans görüntüleme (emer)
 • Tanısal periton lavajı
]]>
Dalak Ne İşe Yarar https://www.dalak.gen.tr/dalak-ne-ise-yarar.html Wed, 14 Nov 2018 15:33:02 +0000 Dalak ne işe yarar, mor, yumuşak ve elastik yapıya sahip olan bir organdır. Kaburga kafesinin alt kısmında, sol karın bölgesinin arka tarafında yer alır. 12.5 santim uzunluğunda 7.5 santim genişliğinde ve 5 santim Dalak ne işe yarar, mor, yumuşak ve elastik yapıya sahip olan bir organdır. Kaburga kafesinin alt kısmında, sol karın bölgesinin arka tarafında yer alır. 12.5 santim uzunluğunda 7.5 santim genişliğinde ve 5 santim kalınlığındadır. Üzeri zarla kaplı olan dalak darbelere karşı oldukça hassastır. Bu nedenle de kolaylıkla yırtılabilir. Dalak hücrelerinde bol miktarda kan bulunur.

Dalak ne işe yarar

Alyuvar üretimi: Anne rahmindeki ceninin alyuvar hücreleri dalak tarafından karşılanır. Doğum gerçekleştikten sonra ise bu hücreler kemik iliği tarafından yapılır. Kemik iliği bir takım problemlere bağlı olarak çalışmazsa, kanser gibi dokular istila edilir. Bu durumda dalak yeniden alyuvar üretmeye başlar.

Kan temizleme: Kan birçok mikroorganizma tarafından kirlenebilir ya da zehirlenebilir. Dalak, atardamar aracılığıyla kanı mikroorganizma ya da farklı hastalıklardan korur. Mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. Dolaşım sistemine giren zararlı maddeler dalak aracılığıyla dışarı çıkamaz.

Alyuvar üretimi: Vücudun savunma sistemi için alyuvar temel bir elemandır. Alyuvarın birçok çeşidi mevcuttur. Bazıları direkt olarak mikropları yutar, bazıları da bu mikropları parçalayarak savunmaya geçer. Alyuvar hücrelerinde bulunan bazı lenfositler dalak tarafından üretilir.

Kırmızı hücre yıkımı: Vücutta yaşlanan alyuvarlar şekil bozukluğuna uğrar. Bu nedenle de fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu tür alyuvarlar dalak tarafından emilerek kanın kirlenmesi engellenir.

Kan depolama: Bazı memeli hayvanlarda dalak kırmızı kan hücrelerini depolama görevini üstlenir. Vücutta ciddi şekilde enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ve kanama durumlarında dalak kasılır ve dolaşım sistemine yedek kan gönderir.

Dalak ne işe yarar sorusuna cevap vermeye çalıştık. Dalak, herhangi bir nedenden dolayı çıkarıldığında vücutta herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz. Yani insan dalaksız da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir.]]>
Spor Yaparken Dalak Şişmesi https://www.dalak.gen.tr/spor-yaparken-dalak-sismesi.html Wed, 14 Nov 2018 17:57:06 +0000 Spor yaparken dalak şişmesi: Vücudun sol tarafında midenin arkasında yer alır. Dalak vücutta karaciğerin görevlerinde destek olan bir organımızdır. Ölen alyuvarları parçalar, kullanılabilir duruma getirir. Şeker, yağ ve prot Spor yaparken dalak şişmesi: Vücudun sol tarafında midenin arkasında yer alır. Dalak vücutta karaciğerin görevlerinde destek olan bir organımızdır. Ölen alyuvarları parçalar, kullanılabilir duruma getirir. Şeker, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olmaktadır. Bağışıklık sistemi elemanlarının ve bağışıklık maddelerinin üretilmesinde  görevi vardır. Bunun sayesinde vücudun direncini arttırır. Kandaki mikropları temizler. Aynı zamanda kan üretiminde de görev alır.

Koşu yaparken dalak şişer. Bunun nedeni ise koşu esnasında vücutta oksijen ihtiyacı artıyor ve vücudun alışık olmadığı yoğunlukta aktivite içerisinde giriyor. Bu esnada dalakta aktiviteye altuvar yetiştirecek derken dalak şişer. Koşu yaparken dalağın şişmesi diyaframın yorulması sonıcunda da olur. Normal şartlar altında koşu esnasında diyafram devreye girmez. Göğüs kaslarının yetersiz kaldığı durumlarda diyafram devreye girer. 
Düzenli spor yapan kişilerde dalak şişmesi neredeyse hiç olmamaktadır. Ancak düzenli spor yapmayan kişilerde yaklaşık 1 km koşu sonrası dalakta şişme başlayacaktır. Düzenli spor yapıldıktan sonra bu durum geçecektir. Dalak şişmesi bütün sporlarda oluyor diye bir durum söz konusu değildir. Örnek olarak şınav, mekik ve benzeri diğer sporlarda dalak şişmez. Koşuya başlamadan önce tamamen tok ya da tamamen aç olmamalısınız.

spor yaparken dalak şişmesinden korunmanın yolları,
 • Spora başlamadan önce çok iyi ısının. Vücut iyice ısınmadan spora başlamak dalağın şişmesine neden olur. Koşu ya da spor öncesi bir kaç dakika yürümek ya da ısınma hareketleri yapmak dalak şişmesini önler.
 • Spora başlamadan önce yediklerinize çok dikkat etmelisiniz. Yağ ve lif oranları yüksek yiyecekleri sindirmek diğer yiyeceklere göre daha zordur. Bu tür yiyecekleri spordan bir iki saat önceden tüketmek mide krampları, dalak şişmesi gibi ciddi sorunlar yaratabilir. Koşulardan önce son öğününüzde çok hafif yemek yemelisiniz.
 • Spora başladıktan sonra ise dalak şişmesi problemi yaşandıysa hemen yavaşlamak gerekir. Derin derin nefes alış verişler yapın. Şişmenin olduğu tarafın tersinde ki ayak yere değerken nefes vermeyi denemek gerekir. Bu sizi çok rahatlatacaktır. Sağ tarafta şişme hissederseniz, yavaşlamaya başlayın ve sol ayağınız yere vurduğunda nefes vermeyi deneyin. Bu şekilde sağ tarafınızda ki şişme de son bulacaktır.
Ancak herşeye rağmen spor yaparken dalak şişmesinin önüne geçemiyorsanız koşu egzersizini bitirip dinlenin. Bu durum sürekli olan ve bir türlü alışılmayan bir durum haline geldiğinde ise mutlaka bir doktora başvurun. Başka bir hastalık da dalak şişmesine sebep olabilir.
]]>
Dalağın Faydaları https://www.dalak.gen.tr/dalagin-faydalari.html Thu, 15 Nov 2018 07:45:22 +0000 Dalağın faydaları, son derece faydalı olan sakatat ürünleri içerisinde yer alır. İçerisinde demir bulunması bakımından vücut için besin değeri son derce yüksektir. Bol yeşillikle tüketilmesi halinde etkisi daha da fazla arta Dalağın faydaları, son derece faydalı olan sakatat ürünleri içerisinde yer alır. İçerisinde demir bulunması bakımından vücut için besin değeri son derce yüksektir. Bol yeşillikle tüketilmesi halinde etkisi daha da fazla artar. Ayda en az iki kere dalak tüketilmesi gerekir. Sağlık açısından oldukça faydalı olurken; birçok problemin giderilmesinde katkı sağlar.

Dalağın faydaları
 • Dalak kansızlık problemin de oldukça etkilidir. Sık tüketilmesi halinde kişide bulunan kansızlık problemlerinin giderilmesine katkı sağlar.
 • Ayrıca dalak yüksek tansiyonun düşmesinde faydalı olur. Tansiyonun aşırı şekilde yükselmesine bağlı olan durumlarda etkili yöntem olarak kullanılır.
 • Dalak tüketimi mide bulantısı, baş dönmesi gibi problemlerde ciddi faydalar sağlar.
 • İçerdiği besin değeri sebebiyle kansızlık problemin giderilmesinde birçok ilaçtan daha etkilidir.
 • Ayrıca çocuklarda bulunan iştahsızlık gibi problemlerin giderilmesinde faydalıdır. Çocuklarda görülen besin eksikliği gibi problemlerin giderilmesinde fayda sağlar. Dalak tüketen çocukların besin değeri yüksek olduğu için iştahın da artma gibi faydalar sağlar.
 • Vücutta bulunan temel eksikliğinin giderilmesinde ve protein eksikliğinin giderilmesi için dalak tüketimi uygun besinler arasında yer alır. Özellikle gelişim çağında bunların çocuklarda ayda en az iki kere tüketilmesi çocukların gelişiminde olumlu faydalar gösterir.
 • Dalak açlık hissini de ortadan kaldırılmasına katkı sağlarken; kilo problemi yaşayan kişilerin zayıflamasında oldukça etkilidir.
 • Et ürünlerine göre daha uygun maliyette bulunan dalağın tüketilmesi fiyatı düşük olduğundan daha uygundur.
Dalak tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
Dala tüketirken nasıl pişirileceğinin bilinmesi son derece önemlidir. Haşlayarak tüketilmesi son derece faydalı olur. Haşlaması ile oluşan dalak suyunun tüketilmesi de son derece faydalıdır. Dalak kadar dalak suyunun besin değeri de çok fazladır. Dalak suyu ile yapılacak pilav çorba gibi yiyeceklerde son derece sağlıklıdır. Ayrıca dalağın tavada veya ızgarada tüketilmesi sağlıklı olacaktır. Bu sebeple dalağın tüketilmesinde çeşitli pişirme teknikleri kullanılarak tercih edilmesi sağlık açısından uygundur. Sık sık tüketilmesi hem enerji ihtiyacını karşılarken; hem de protein ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar.

Dalak tüketiminde alerjik durumlar
Dalak besin değeri yüksek olurken; kimi hastalıklara iyi gelmeyen problemlere sebebiyet verebilir. Özellikle yaşlı kişilerde veya hamile bayanlarda çeşitli problemler sebebiyle alerjik durumlar ortaya çıkarabilir. Bu sebepten dolayı dalak tüketmeden önce alerjik bir durum olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Kişide bulunan tansiyon problemleri de dalak tüketiminde zararlı bir durumu ortaya koyabilir. Tansiyon hastası olan kişilerin kesinlikle haşlanmış dalakla yapılan herhangi bir ürünün tüketiminden uzak durması gerekir. Alerjik problemler veya tansiyon hastalığı gibi bir probleminiz yoksa dalak tüketimi faydalı olacaktır.
]]>
Dalak Ağrısı Neden Olur https://www.dalak.gen.tr/dalak-agrisi-neden-olur.html Thu, 15 Nov 2018 08:07:59 +0000 Dalak ağrısı neden olur, dalak vücutta midenin sol alt tarafında bulunan, pembe renkte yumruk kadar büyüklükte bir organdır. Yaklaşık 500 gram ağırlığında olur. Dalak bir bağışıklık sistemi organıdır. Aynı zamanda hasta Dalak ağrısı neden olur, dalak vücutta midenin sol alt tarafında bulunan, pembe renkte yumruk kadar büyüklükte bir organdır. Yaklaşık 500 gram ağırlığında olur. Dalak bir bağışıklık sistemi organıdır. Aynı zamanda hastalıklardan korunmaya yardımcı olur ve vücuttaki sıvı dengesinin korunmasında etkilidir. Hasar gören, eskiyen hücrelerin tamirinde görev alır. Dalak ağrısı çoğunlukla karnın sol altında hissedilir. Nefes alırken ağrı artar, özellikle ağır yemeklerden sonra daha şiddetlenir. Ancak bu tür ağrılara mide ve bağırsak sorunları da sebep olacağından teşhisi oldukça zor olabilir. Dalak ağrısı aynı zamanda omuzlara, göğüs altına ve sol tarafına da yayılabilir. Dalak ağrısının en önemli sebebi dalağın normalden fazla büyümesidir.

Dalak ağrısı neden olur

Enfeksiyonlar: Dalak ağrısı en çok bakteriyel, parazitik ve viral enfeksiyonlar sonucunda oluşur. Enfeksiyonlar dalakta büyümeye ve ağrıya yol açar. Bu tür enfeksiyonlar arasında ise; Lenf bezlerinin şişmesine neden olan viral enfeksiyonlar, kediler aracılığıyla oluşan parazitik enfeksiyonlar ve cinsel ilişkiyle bulaşan frengi hastalığı bulunur.

Splenomegali: Bu sorun dalak büyümesinin nadir görülen bir sebebidir. Dalak etrafı elastik bir kapsülle çevrili olduğundan, gerçek büyüklüğünden daha büyük ebatlara sorun yaşamadan yırtılmadan büyüyebilir. Splenomegali nedeniyle oluşan dalak ağrısı çeşitli hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar ise;
 • Lösemi
 • Endokardit
 • Siroz
 • Hodgkin hastalığı
 • Amilodoz
 • Portal hipertansiyon
 • Romatoid artrit
 • Kistik fibroz
 • Sklerozan kolanjit
 • Felty sendromu bulunur
Dalak infarktı: Bu rahatsızlık dalağı bazı kısımlarında doku ölümü olmasıyla ortaya çıkar. Bunun nedeni dalak atardamarındaki hasardır. Bu kan akışını bloke eder ve dokuda oksijen azlığı nedeniyle lokal anemi ya da doku hasarı oluşur. Genellikle belirti vermese de, hastalarda hasarın şiddetine göre; yüksek ateş, üşütme, bulantı ve kusma, göğüs ağrısı, kırgınlık, sol omuz ağrısı gibi belirtiler oluşabilir.

Dalak yırtılması: Bu sorun dalağın elastik kapsülündeki hasar nedeniyle ortaya çıkar ve acil bir durum olarak kabul edilir.Dalakta yırtık olduğu zaman kan abdominal boşluktan fışkırarak yoğun bir iç kanamaya neden olur. Kişide şiddetli karın ağrıları oluşur. Dalak yırtılmasına herhangi bir travma ya da karına alınan darbe neden olabilir. Genellikle trafik kazası, işkence ve şiddet görme, bisiklet kazası geçirme, futbol gibi sporlar yüzünden oluşan sakatlıklar neden olabilir. Dalak yırtılması ayrıca sıtma, hemolitik anemi, mononükleozis sonucu da oluşabilir. Bunlar dalak kapsülünde incelmeye neden olur. Bunun sonucunda darbe ve travmada dalak kapsülü daha kırılgan olur. Kolonoskopi de dalak yırtılmasına ve dalak ağrısına neden olabilir. Dalak yırtılması hastalarda şiddetli karın ağrısı, denge kaybı, bayılma hissi, bulanık görme, şuursuz olma, bulantı, solgunluk, şaşkınlık, kaygı ve tedirginliğe neden olur. Yapılan testler dalak yırtılmasını teşhis etmeye yardımcı olur. Hastanın karın bölgesi kan dolması nedeniyle şişer ve sertleşir. Kan kaybı nedeniyle kan basıncında düşme, kalp atışlarında hızlanma olur. Bu durumlar hastaya acil müdahale edilmesini gerektirir. Bilgisayarlı tomografi teşhiste kullanılır. Ancak şiddetli olgularda, kontrast maddelere alerji olduğu zaman bu yöntem teşhiste kullanılmaz. Bunun yerine MR, tanısal periton lavajı, abdominal sonografik teknik gibi yöntemlerle tanı konur.

Dalak ağrısı neden olur, dalak ağrısına sebep olan etkenleri açıklamaya çalıştık. Bu sorununuz için mutlaka tıbbi destek almalısınız.
]]>
Dalak Kan Yaparmı https://www.dalak.gen.tr/dalak-kan-yaparmi.html Fri, 16 Nov 2018 00:21:41 +0000 Dalak Kan Yaparmı, dalak omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları bakımından çok zengin bir organdır. Demir eksikliği tedavisinde uygulanan diyetin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Vücutta ihtiya Dalak Kan Yaparmı, dalak omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları bakımından çok zengin bir organdır. Demir eksikliği tedavisinde uygulanan diyetin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Vücutta ihtiyaç olunan kan yapımı için haftada iki kez kırmızı et tüketmek gerekir. Ama günümüz şartlarında etin pahalı ve ekonomik olmaması sebebi ile bu konuda kan yapımı uzmanı olan dalağa başvurulmaktadır. 

Dalak kan yaparmı

Hepimiz çok iyi biliriz ki çok eskilerden bu yana babaannelerimiz dedelerimiz kansızlık sıkıntısı çekenler için dalağı her zaman önerirdi. Yani dalak iyi bir kan yapıcı. Tadı itibari ile pek tercih edilmese de bu aslında tamamen tadını bilmemekten, denememekten de kaynaklanıyor. Eğer sakatat seven birisi iseniz hiç çekinmeden tüketebilirsiniz. Çünkü tat olarak karaciğerden hiç bir farkı yok.

Dalak kan yaparmı Buna en net ve kesin cevap dalağın kan ve kan rahatsızlıklarını gidermede çok büyük bir etkiye sahip olduğudur. Dalak içeriği bakımından tam bir demir deposudur. Dalağın kan yapıcı özelliğinden yeterli derecede fayda görmek istiyorsanız mutlaka yeşilliklerle birlikte tüketmeniz gerekir. Kansızlık rahatsızlığına bağlı olarak, tansiyon düşüklüğü yada tansiyon yüksekliği gibi şikayetlerde yine kansızlık sonucu yaşanan mide bulantısı, baş dönmesi gibi sorunlarda dalak tüketmek size ciddi açıdan fayda sağlar. Kansızlığı çözmek için kullanılan bir çok kimyasal içerikli ilacın yanında doğal olarak tüketebileceğiniz ve ilaçlar ile aynı etkiyi sağlayabileceğiniz bir besindir. Kansızlık sıkıntısı olan çocuklarınıza da haftada iki kereyi aşmamak koşulu ile dalak yedirebilirsiniz. Günümüz ekonomik koşullarında maalesef her aile et tüketimi konusunda şanslı olamayabilir. Bu durumda dalağı kansızlık sıkıntılarında etin ikamesi olarak tüketmeniz kesinlikle mümkündür. 

Vücudun temel protein eksikliğinden kaynaklı kansızlık eksikliği için dalak tam bir çözümdür. Vücudun gelişmesine ve sağlıklı olmasına katkısı çok fazladır. Hamile ve yaşlılar kesinlikle dalak tüketimi yapmamalıdırlar. Birde tansiyon hastası olanlar dalağı haşlama şeklinin dışında tüketmemelidirler.

Dalağın haşlama olarak tüketilmesi hem daha hafif hem de daha faydalı olmasını sağlamaktadır. Haşladığınız dalak suyunu ise çorbalarda pilavlarda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çünkü dalağın tüm vitamini suyuna geçtiğinden dolayı demir bakımından eşsizdir. Hem böylece dalağı et şeklinde tüketmek istemeyenler içinde bir alternatif durum oluşur. Özellikle sebze çorbalarında bol bol kullanmanızı tavsiye ederim. Dalağın kan yapıcı özelliği sayesinde kısa sürede kan değerleriniz normal haline dönecektir. 

]]>
Dalak Vücudun Neresinde https://www.dalak.gen.tr/dalak-vucudun-neresinde.html Sat, 17 Nov 2018 00:20:50 +0000 Dalak Vücudun Neresinde, Dalak mor renkli bir organ parçasıdır. Yoğunluğu nedeniyle yumuşak ve elastik tir. Bulunduğu yer ise kaburga kafesinin altında,üst karın bölgesinin arka kısmında yer alır. Dalak uzunluğu 12 santim, gen Dalak Vücudun Neresinde, Dalak mor renkli bir organ parçasıdır. Yoğunluğu nedeniyle yumuşak ve elastik tir. Bulunduğu yer ise kaburga kafesinin altında,üst karın bölgesinin arka kısmında yer alır. Dalak uzunluğu 12 santim, genişliği ise 7 santim olarak bilinir.Normalde çok şiddetli olmadığı taktirde dalağı kaburga tarafından korunur. Karının sol üst tarafa rastlayan bir darbe nedeniyle kişi rahatsızlanarak ölümüne yol açabilir. Yaralanan dalak çok fazla kanar ve kişi ölür. Dalağın rahatsızlığı yada şiddetli darbe alındığında acilen en yakın uzmanlara başvurmalısınız.

Dalağın Görevi Nedir
Dalak kan hücrelerin depolanmasında ve demir metabolizması ve kan hücrelerinin yok edilmesiyle ilgili bir kan guddesidir. Dalak hem kan kırmızı hemde beyaz kan hücresi oluşturmaktadır. Kişi doğduktan sonra bu görevi kemik iliği tarafından üstlenir ve kemik iliği beyaz ve kırmızı kan hücresi üretir. Dalak çalışmalarını beyaz hücre üretimi ve yorgun yani yaşlı kırmızı hücreleri yok etmekle sınırlandırır. 

Bazı insanlarda dalak hastalıkları oluşabilir. Bu hastalıklar biride dalak büyümesidir. Ve bu durumlardan bazıları dalak büyümesini kolaylaştırır.

Dalağın Büyümesinde Etkili Olan Faktörler
 • Lösemi
 • Hodgkin hastalığı
 • Sıtma
 • Karaciğer sirozu
 • Dalak damarı trombozü (kan pıhtılaşması)
 • Bazı virüs enfeksiyonları.
Dalak Vücudun Neresinde, Rahatsızlığı Nasıl Anlaşılır
Kan hücrelerinin fazlasıyla yok etmesi ile insanı anemi veya başka hastalıklara neden oluşabilir. Dalağın şişmesi kişiyi sıkması gibi nedenlerde dalağın rahatsız olduğu anlaşılır. Ve kişinin nefes alırken zorlanması.


]]>
Normal Dalak Boyutu https://www.dalak.gen.tr/normal-dalak-boyutu.html Sat, 17 Nov 2018 02:54:01 +0000 Normal Dalak boyutu, dalak, vücudumuzda bulunmakta olan kırmızı kan hücrelerini, ortadan kaldıran, onların içerisinde bulunan demiri tekrar vücudumuzun kullanımına sunan organa verilen addır. Dalak insan vücudunun sol tarafında m Normal Dalak boyutu, dalak, vücudumuzda bulunmakta olan kırmızı kan hücrelerini, ortadan kaldıran, onların içerisinde bulunan demiri tekrar vücudumuzun kullanımına sunan organa verilen addır. Dalak insan vücudunun sol tarafında mide, diyafram ve sol böbrek arasında bulunmaktadır. Normal dalak boyutu 12 santimetre genişliği 8 santimetre ve kalınlığı 5 santimetredir. Normal bir insanın yumruğu kadar büyüklüğe sahip yumuşak bir organdır. Ağırlığı ortalama olarak 150-200 gram arasında değişmektedir. Normal boyutundan büyük olan bir dalakta belirtilerin başında, karın bölgesindeki organlara baskı yapmak gelmektedir. Diğer belirtileri ise, vücut direncinin azalması, kandaki hücrelerin olması gerekenden daha çabuk parçalanması, kansızlık ve oluşan bu kansızlıktan dolayı vücutta farklı bölgelerde oluşan kanamalarda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit eksikliğine neden olmaktadır. Sıtma, kan hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve doğumsal metabolizma hastalıkları gibi rahatsızlıkların sonucunda dalak olması gereken boyutlardan daha büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu tarz durumlarda dalağın aşırı büyümesi kişinin sağlığını çok fazla rahatsız ediyorsa dalak alınıp hasta biraz da olsa rahatlatılmaktadır.

Dalağın görevleri, dalağın görevleri arasında; ömrünü tamamlamış ve yaşlanan alyuvarları büyük dalak hücreleri tarafından parçalamak. Yüksek miktarda enerji gerektiren durumlarda, kasılarak dolaşım sistemine bol miktarda kan iletilmesini sağlamak. Antikorların üretilmesinde etkin rol oynamaktadır. Anne karnındaki fetusta, alyuvarların yapımında görev almaktadır. Memeli canlılarda dalak, kırmızı kan hücrelerini depolamakta görevlidir. İhtiyaç olduğu zamanlarda alyuvarları ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan pulları depolamaktadır.
]]>
Dalak Alınması Ameliyatı https://www.dalak.gen.tr/dalak-alinmasi-ameliyati.html Sat, 17 Nov 2018 15:42:47 +0000 Dalak alınması ameliyatı, Vücut savunma sisteminde çok önemli görevleri bulunan dalak karın boşluğunun sol üst  tarafında kaburgaların arkasında, mide, kalın barsak ve böbrekle yakın olan bir organdır. Vücutta oluşabilen b Dalak alınması ameliyatı, Vücut savunma sisteminde çok önemli görevleri bulunan dalak karın boşluğunun sol üst  tarafında kaburgaların arkasında, mide, kalın barsak ve böbrekle yakın olan bir organdır. Vücutta oluşabilen bazı rahatsızlıklardan dolayı ve dalağı saran zarda yırtılma ya da rüptür olarak isimlendirdiğimiz dalak dokusunda yaralanmalar olabilir. Kazalara bağlı oluşabilecek bu yaralanmalar hayatı tehdit eden iç kanamalara neden olabilir. Böylesi acil durumlarda dalak alınması ameliyatına başvurulmaktadır. Dalak alınması ameliyatı öncesinde eğer hastanın durumu acil olmayan bir nedene bağlı ise bir takım tahlil ve testler yapılabilir. enfeksiyon riskine karşı aşı uygulaması da yapılır. Ancak,acil durumlarda kanama söz konusu olduğu durumlarda bu süreç geçilir.

Dalak alınması ameliyatı nasıl yapılır

Hasta ameliyat için hazırlanır. Ameliyathanede genel anestezi verilerek hasta uyutulur. Dalak  alınması ameliyatı açık ve kapalı ameliyat şeklinde yapılabilir. Açık ameliyatta karın sol tarafından yapılan bir kesi ile karına girilip damarları bağlanarak organ çıkarılır. Çıkarılan kesi kapatılarak dalak alınması ameliyatı sonlandırılır. Diğer yöntem de ise kesilen 2-3 kesiden kamera ve aletler koyularak yapılır. Açık ameliyata göre her ne kadar iyileşme süreci hızlı, hastahanede kalma süresi kısa olsa da bütün hastalara bu yöntem uygulanamaz. Kararlaştırılan dalak alınması ameliyat yöntemi uygulandıktan sonra hasta uyandırma odasına alınır. Yaklaşık bir saat sonra hasta kedine gelir ve servise alınır.

Dalak alınması ameliyatı sonrası, Hasta kendine geldikten sonra ne kadar zaman süre sonra yeyip içeceği, ayağa kalkacağı konularda doktoru tarafından bilgilendirir. Yapılan yönteme, hastanın sağlık durumuna, hastanın yaşına göre değişmekle beraber iyileşme süreci değişmektedir.Dalak olmadan da sağlıklı yaşam mümkündür. Ancak dalağın olmaması vücudu bazı enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Bu yüzden dalağı çıkarılmış hastalara bakterilere karşı aşılama yapılır. İyileşme sürecini yakınlarından destek alarak kısa sürede atlatabilir. Sağlıklı günler dileriz.
]]>
Dalak Görevi https://www.dalak.gen.tr/dalak-gorevi.html Sat, 17 Nov 2018 21:34:03 +0000 Dalak görevi, dalak kaburga kafesinin hemen alt kısmında bulunur. Yumuşak ve elastik bir yapıya sahiptir. Dalak on iki buçuk santim uzunluğunda, yedi buçuk santim genişliğinde ve beş santim kalınlığında bir organımızd Dalak görevi, dalak kaburga kafesinin hemen alt kısmında bulunur. Yumuşak ve elastik bir yapıya sahiptir. Dalak on iki buçuk santim uzunluğunda, yedi buçuk santim genişliğinde ve beş santim kalınlığında bir organımızdır ve vücudumuzun önemli bölümlerinden biridir. Dalağın görevlerine bakalım.

Dalak Görevi
Dalağın görevleri
 • Akyuvar çeşidi olan lenfositlerin üretimini sağlar.
 • Kan hücrelerinin depolanmasında görev alır.
 • Demirin metabolizması, kan hücrelerinin üretilmesi ve tekrar yok edilmesi ile ilgili olan bir lenf guddesidir.
 • Anne karnında bebek cenin halinde iken dalak ceninin kırmızı ve beyaz kan hücrelerini üretir. 
 • Kan dolaşımı sırasında gelen bakterilerin ve hareketsiz halde bulunan parçaların yok edilmesini sağlar.
 • Kan depolama görevi dalağa aittir. 
 • Vücudun mikroplara karşı koyabilmesi için gerekli olan hücreleri üretir. 
 • Antikor üretilmesinde rol oynar.
]]>
Dalak Izgara https://www.dalak.gen.tr/dalak-izgara.html Sun, 18 Nov 2018 21:05:15 +0000 Dalak Izgara: Dalak denildiğinde insanların aklına hayvan sakatatı yenmez gibi bir düşünce gelir. Hayvan sakatları içinde tadı en güzel olan ve yararlı olan dalaktır. Dalak kansızlık sorunu yaşayan insanlar için d Dalak Izgara: Dalak denildiğinde insanların aklına hayvan sakatatı yenmez gibi bir düşünce gelir. Hayvan sakatları içinde tadı en güzel olan ve yararlı olan dalaktır. Dalak kansızlık sorunu yaşayan insanlar için doktorların önerdiği en doğan yiyecektir. Kan yapıcı en önemli besindir. Dalak yeşil sebzelerle tüketildiğinde iki kat daha yararlı olur.

Dalak Izgara Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

 • Yarım kg kuzu dalak
 • Zeytinyağı
 • Kekik
 • Karabiber
 • Tuz

Dalak IzgaraDalak Izgara  Yapılışı:

Dalak önce güzelce bir temizlenir derisinde ayıklanır. Sonra bol su ile yıkanır. Dalakların arkalı önlü iki yüzüne kesikler açılır. Dalaklar üzerine zeytinyağı gezdirilir. Tuz, karabiber ve kekikle güzelce harmanlanır. Yaklaşık bir saat kadar bu şekilde dinlendirilir. Izgaranın ateşinin orta derecede olması gerekiyor. Orta ateşte ızgara üzerinde dalaklar tek tek ortalama- dakika pişirilir.  Piştikten sonra bir süre dinlendirilir. Ve yanında bol yeşillik ile servis yapılır. Pişirdikten sonra sulu kaldığını düşünürseniz biraz daha pişirebilirsiniz. Ancak dalağın çok kuru olması yararı bakımından özelliğini kaybeder. Biraz sulu kalması daha yararlı olacaktır.

]]>
Dalak Ağrısı https://www.dalak.gen.tr/dalak-agrisi.html Mon, 19 Nov 2018 13:46:13 +0000 Dalak Ağrısı, dalak ağrısı genellikle karnımızın sol alt kısmında hissedilen bir ağrıdır. Ağrı daha çok nefes alırken artar. Dalak ağrısı vücudun diğer kısımlarına doğru yayılma gösterebilir. Dalak da oluşan ağr Dalak Ağrısı, dalak ağrısı genellikle karnımızın sol alt kısmında hissedilen bir ağrıdır. Ağrı daha çok nefes alırken artar. Dalak ağrısı vücudun diğer kısımlarına doğru yayılma gösterebilir. Dalak da oluşan ağrıların bir çok sebebi olabilir. Bunlara bakalım.

Dalak ağrısı nedenleri, 

Enfeksiyonlar, dalak ağrısı oluşumunda en sık rastlanan nedenlerin başında bakteri, virüs ve parazitlerin sebep olduğu enfeksiyonlar gelir. Bu parazitler kedilerden bulaşabilir. Ya da cinsel ilişki sırasında bakteriler tarafından bulaşabilir.

Dalak infarktı, bu dalağın belli bir bölümünde bulunan dokuların ölmesi ile ortaya çıkan ağrılardır. Dalak atar damarında bir hasar varsa o bu duruma sebep olabilir. Üşüme, yüksek ateş, bulantı, kusma, kırgınlık, yorgunluk hissi, göğüs ağrısı ve sol omuz ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Dalak yırtılması, dalak yırtılması, karın bölgesine alınan şiddetli darbe, trafik kazaları sonucunda olabilir ve dalak yırtılınca büyük bir kan fışkırması yaşanır karın içinde. Bu da iç kanamaya sebep olarak şiddetli bir ağrıya sebep olur.

Dalak Ağrısı
Dalak ağrısı tedavisi,

Dalak ağrısında dalak infarktı ve yırtılması durumlarında splenektomi yöntemi ile dalak alınarak tedavi sağlanır. Dalak da oluşan hasara göre bir kısmı ya da tamamı alınır. Dalak alınırken ya açık ameliyat uygulaması yapılır. Bu durumda karın bölgesi kesilerek dalak alınır ve ardından dikiş atılır. Ya da laparoskopik yöntem kullanılarak karından üç ya da dört küçük kesik atılarak tıbbi aletler yerleştirilerek alınır.

]]>
Hamilelikte Dalak Ağrısı https://www.dalak.gen.tr/hamilelikte-dalak-agrisi.html Mon, 19 Nov 2018 19:12:54 +0000 Hamilelikte dalak ağrısı, Dalak kaburgalar arasında karnın sol üst tarafında midenin hemen yanında yer alan küçük bir organdır. Dalak normalde kişinin kendi yumruğu kadardır. Bazı zamanlarda kanserin ve enfeksiyon gibi hastalı Hamilelikte dalak ağrısı, Dalak kaburgalar arasında karnın sol üst tarafında midenin hemen yanında yer alan küçük bir organdır. Dalak normalde kişinin kendi yumruğu kadardır. Bazı zamanlarda kanserin ve enfeksiyon gibi hastalıklar dalak büyümesinde görülmüştür. Çok çeşitli fonksiyonları olduğu için,  kan veya lenf sistemini içeren birçok hastalıkta enfeksiyon, tümör, karaciğer hastalığı ve parazitler gibi hastalıklarda görülebilmektedir. Yumuşak gözenekli dokusundan dolayı kolaylıkla zedelenir. Dalağın da diğer organlar gibi önemli görevleri vardır. Yıpranmış yaşlı kan hücrelerini süzer. Dalak fazla büyümüşse karnın sol üst tarafında dolgunluk ve ağrı olabilir. Hastada kansızlık ve vücut direncinde genel bir zayıflama ortaya çıkar. Hamilelikte dalak büyümesi rahatsızlığı sıklıkla rastlanır ve şiddetli sancılara yol açabilir. Bunun önlenmesi için bitkisel yönlü ilaçlara başvurulması hem sağlık açısından hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Dalak ağrısına iyi gelebilecek şifalı bitki kürlerini tertipli bir halde kullanabilirsiniz. Kekik, lahana yaprağı,  ısırgan otu, semiz otu, ve defne yaprağı gibi bitkiler dalak gelişiminin iyileştirmesinde epeyce etkili olacaktır. Dalak ağrısını iyileştirmesi için bu kürleri uygulayabilirsiniz.               

Hamilelikte Dalak Ağrısı
Hamilelikte dalak ağrısı için hazırlanan bitki kürleri;                                                                                                                                                                                  
 • Kekiği kaynar suda haşlayın ve soğumasını bekleyin ve soğuyan bu karışımı süzgeçten geçirin. Oluşan kekik posasına koyulaşana kadar pirinç unu ilave edin iyice karıştırın. Hazırladığımız bu karışımı yatmadan önce dalak kesiminin üstüne koyarak sarın.                                                 
 • Lahananın yapraklarını kaynatıp süzdükten sonra, posasını atın. Suyunu tatlandırıcı eklemeden gün içinde üç öğün içmenizde dalak ağrısı ve büyümesine engel olacaktır.                                                                                                                                                                                                                     
 • Bir başka uygulama kürü de, ısırgan otu ve sarımsağı beraber tuzla dövülür ve kaynayan suda piştikten sonra karışımı elimizle sıkarak süzmeliyiz. Hazır olan lapayı dalak kesimine güzelce sürülmelidir.                                                                                                                                                                       
 • Semizotu ve defne yaprağı dalak büyümesine fayda sağlamaktadır. Günde bir defa sıkılmış semizotu suyuna yarısı kadar içme suyu ilave edildikten sonra karışımı toplam gün içinde üç bardak içilmelidir.                                                                                                                                           
 • Defne yaprağı da aynı şekilde günde bir defa sıkılıp suyuna yarısı kadar içme suyu ilave edildikten sonra karışımı gün içinde toplam üç bardak her öğünde tüketilmelidir.                                                                                                                                                                                              
]]>
Dalak Zedelenmesi https://www.dalak.gen.tr/dalak-zedelenmesi.html Tue, 20 Nov 2018 17:04:42 +0000 Dalak Zedelenmesi Konusuna başlamadan önce dalak nedir, vücudumuzun hangi bölgesinde bulunur konusu hakkında biraz bilgi verelim. Dalağımız kaburga kafesinin altında sol üst karın bölgesinin arka tarafında bulunur. Uzunluğu Dalak Zedelenmesi Konusuna başlamadan önce dalak nedir, vücudumuzun hangi bölgesinde bulunur konusu hakkında biraz bilgi verelim. Dalağımız kaburga kafesinin altında sol üst karın bölgesinin arka tarafında bulunur. Uzunluğu 12 - 12,5 santimetre, genişliği 7,5 santimetre, kalınlığı 5 santimetredir. 

Dalağın Görevleri,

Başlıca görevi kan hücrelerinin depolanması, demir metabolizması ve kan hücreleri üretimi ile yok edilmesiyle ilgili bir kan lenf organımızdır. Ceninin gelişmesi sırasında dalak hem kırmızı hem beyaz kan hücreleri üretirken doğumdan hemen sonra ki safhalar da bu görevi ilik alır kan sadece yorgun kan hücrelerini veya kan dolaşımı sırasında orta çıkan hareketsiz zerrecikleri yok eder. Büyük miktarda kan depolama özelliği vardır ve bunu zorlama ve üzülme hallerinde serbest bırakır. Dalak hastalıkları olduğu nasıl anlaşılır. Dalak hastalıkları genellikle ilk belirtileri halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi olarak kendini gösterir. Dalak ağrısı genelde karın sol alt tarafında hissedilir ağrı nefes alırken daha fazla olur genelde ağır yemeklerden sonra dahada çoğalır. Bu ağrılar mide ve çevresindeki organlardan kaynaklanabileceği gibi dalaktan da kaynaklanabilir teşhis etmesi zordur.

Dalak Zedelenmesi
Dalak Zedelenmesi,

Dalak zedelenmesi ve yırtılması dalağın yırtılması kendi kapsülü içinde zarar görmesi halidir. Dalak zedelenmesi veya yırtılması açil müdahale gerektiren bir travmadır. Dalak zedelenmesi ve bu zedelenme sonucu yırtılması dalağın yapısı itibarı ile kan depolama görevi olduğu da göz önüne alındığın da karın bölgesine aşırı miktarda kan fışkırması ile oluşan iç kanama olarak ortaya çıkacaktır. Bu ise şiddetli karın ağrıları ile ortaya çıkar. Dalak zedelenmesi veya bu zedelenme sonucu yırtılması travma tik bir neticede ortaya çıkar en yaygın olanları da karın bölgesine bir darbe alınması sonucu ortaya çıkar. En yaygın başlıca sebepler trafik kazaları, bisiklet kazaları, futbol gibi benzeri sporlar sonunda alınan darbeler, şiddet ve işkence sonucu ortaya çıkan travmalar. Bütün bunların haricindeki dalak zedelenmesi veya yırtılmasında ki diğer etkenlere de bakacak olursak sıtma, mononükleozis ve hemolitik anemi sonucu dalağın aşırı şişmesi ve yırtılması sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Dalak zedelenmesi veya yırtılması ile ortaya çıkan belirtiler şunlardır. Şiddetli karın ağrısı, şuursuzluk, bayılma hali ile ortaya çıkan denge kaybı, bulantı, solgunluk, bulanık görme, tedirginlik. Dalak zedelenmesi veya yırtılması dikkatli testler sonucu teşhis edilebilir. Karın bölgesine aşırı kan dolacağından dolayı karın bölgesi şişkin ve sert bir hal alacaktır. Yoğun iç kanamadan dolayı kan kaybı olacağından kan basıncı düşecek ve kalp atışları hızlanacaktır. Düşük kan basıncı hastaya acil müdahale gerektiren bir durumdur acil müdahale edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Dalak vücudumuzun kan süzme kandaki toksikleri temizleme fazla kanı depolama gibi özelliklerinden dolayı oldukça önemli bir organımızdır. Dalağın gerek zedelenme veya hastalık yırtılma gibi alınması durumunda vücudumuz enfeksiyonlara daha açık ve korumasız hale gelecek bu nedenle aşılanma oldukça önemli hale gelecektir. Bu aşılar genelde Meningokoksit aşı, Pnömokoksal aşı, B tipi Haemophilus İnflunzaya karşı kullanılan aşılardır. Ayrıca vitaminler ve antibiyotiklerde koruyucu olarak doktor tarafından yazılabilir. Dalağımız yaptığı işlev açısından oldukça önemli bir organımızdır dalağımızı korumak için mutlaka sert ve şiddetli dalağa zarar verici darbelerden krumalı yukarıda yazmış olduğumuz belirtilerden birinin görülmesi halinde ise mutlaka bir hekime baş vurmalıdır. Sağlıklı ve mutlu bir ömür dileğimizle.
]]>
Dalak Ameliyatı https://www.dalak.gen.tr/dalak-ameliyati.html Wed, 21 Nov 2018 16:44:40 +0000 Dalak Ameliyatı, Dalak iç organlarımızdan birisi olup kaburga kemikleri içerisinde yer almakta ve kaburga kemikleri tarafından korunmaktadır. Karın bölgemizde bulunan dalak midemizi sol üst arka tarafında bulunur. Süngere benzeyen Dalak Ameliyatı, Dalak iç organlarımızdan birisi olup kaburga kemikleri içerisinde yer almakta ve kaburga kemikleri tarafından korunmaktadır. Karın bölgemizde bulunan dalak midemizi sol üst arka tarafında bulunur. Süngere benzeyen bir yapıya sahip olan dalak büyüklüğü 7.5-12.5 cm arasında kişisine göre değişiklik gösterebilir. Dalak insan vücudu içerisinde önemli görevleri vardır.

Dalağın insan vücudu içerisindeki görevi nedir
 • Kanı temizler; Atar damarlar aracılığı ile dalağı gelen kandaki mikroorganizmaları parçalar, yutar, temizler. Sadece mikroorganizmalar değil aynı zamanda yine kanda bulunan antijenlerden de dalak histiositler ve makrofajlar aracılığı ile kanı bir nevi arıtır.
 • Kanda bulunan akyuvarları üretir;  Vücut sisteminin savunma mekanizması olan akyuvarların bir bölümüde dalakta üretilir.
 • Kan deposudur;  Akyuvarları bir bölümünü ürettiği gibi bir kısmınıda depolar ve vücut fazla hareket edip kan dolaşımı hızlanınca bu depodan ilave yapar.
 • Antikor üretir; Görevleri arasında spesifik antikorda vardır.
 • Geçici görevler alır; Hamilelik süresince, insan vücudundaki cenin gelişimi sırasında beyaz kanı ve kırmızı kanı dalak üretir. Doğum sonrası bu kemik iliğine görevini tekrardan devralır.
Dalak Ameliyatı hangi hastalıklarda yapılması gerekir;
 • Kansızlık hastalıklarında
 • Hücreli Orak anemisinde
 • Lenfoma
 • Spontan dalak rüptürü
 • Sferositoz
 • Dalak kistler
 • Dalak enfarktüsü
 • Dalak tümörü
 • Dalak yaralanmaları ve yırtılmasına
 • Dalağın baloncuklar oluşturmasında
Dalak Ameliyatı
Uzman doktor tarafından tahliller ve tetkikler neticesinde yukarıda belirtilen durumların ilaçla tedavisi mümkün olmadığı kanaatine varılmış ise  dalak ameliyat olunması gerekebilir. Ayrıca dalak alınması durumunda insan dalaksız da yaşamını sürdürebilir.  Dünyada doğuştan dalaksız olan insanlarda vardır.  Vücutta dalak olmadığı zaman diğer iç organlar dalağın görevini üstlenirler.  Yinede dalağı alınmış veya hiç olmamış kişilerin enfeksiyonlu hastalıklara karşı koruyucu iğne yaptırmaları gerekmektedir.

Eskiden dalak ameliyatları karında büyük bir kesik açılarak yapılırdı. Gelişen sağlık yöntemleri içerisinde olan kapalı ameliyatlar sayesinde bu durum çok daha rahat bir şekilde yapılabiliyor. Laparoskopik ameliyat yöntemi de denilen kapalı ameliyat yöntemi sayesinde açılan üç tane 1 cm lik kesilerden bu durum çok daha basit bir şekilde halledilebilmektedir. Yalnız her zaman bü yöntem uygulanmayabilir. Bazı durumlarda yinede açık ameliyat yöntemi kullanılabilir, doktorunuzun hastalığınızın durumuna göre vereceği bir karardır. Bazende kapalı ameliyat yöntemi ile başlanılan ameliyatlar hastanın sağlığı açısından yine açık ameliyat yöntemi ile seyredebilmektedir. Kapalı ameliyat yöntemlerinde hasta ilk gün kontrol amaçlı hastanede kalıp ikinci gün taburcu olabilmektedir. Ameliyatı yapan doktorunuzun bu konudaki tecrübeleri önemli ölçüde faydalı olacaktır. açık yöntem kullanılarak ameliyat olan kişilerde açılan kesi yaraları ve dikişleri risk faktörü oluşturduğundan dolayı en az 10 gün hastanede kalarak pansuman yaptırması gereklidir. Ayrıca hasta ameliyat sırasında da fazla kan kaybettiğinden dolayı kendini toparlaması gerekecektir ve belli bir süre uygulaması gereken hareket kısıtlamaları olacaktır. Laparoskopik ameliyat yöntemiyle ameliyat yapılan hastada hiç bir kısıtlama olmayıp 1 hafta sonra normal yaşantısına devam edebilirler.

Her ne kadar ameliyat tedavileri kolay olmuş olsa bile bu tercih durum başka şansınız yok ise tercih edilmelidir. Sonuç itibari ile vücudunuz belli bir miktarda narkoza maruz kalıyor ve bu narkozu vücudunuzun atması zaman alıyor ve sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor.  İnsanlar arasında dalağı olmayan kişiler için yaptıkları espirileri d]]> Dalak Büyümesi https://www.dalak.gen.tr/dalak-buyumesi.html Thu, 22 Nov 2018 06:53:04 +0000 Dalak büyümesi, dalak vücudun önemli organlarından biridir ve midenin hemen altında bulunur. Boyut olarak bir insan yumruğu büyüklüğündedir. Kanser hastalıkları, karaciğer hastalıkları gibi bazı hastalıkların t Dalak büyümesi, dalak vücudun önemli organlarından biridir ve midenin hemen altında bulunur. Boyut olarak bir insan yumruğu büyüklüğündedir. Kanser hastalıkları, karaciğer hastalıkları gibi bazı hastalıkların tıp dilinde ''splenomegali'' olarak adlandırılan dalak büyümesine yol açabilir. Dalak büyümesi her zaman bir belirti vermez. Büyüme tesadüfen bir doktor kontrolü sırasında fark edilebilir. Doktor normalde eli ile dalağı hissetmez, ancak dalak büyümüşse bu fiziki muayene sırasında hissedilebilir. Dalak büyümesi hissedilmişse bazı tetkikler istenerek altta yatan neden araştırılır. Tedavi nedene yönelik gerçekleştirilir.

Dalak kanı temizleyerek zarar görmüş kan hücrelerini ve oluşan bakterileri tok etmek için çalışır. Bağışıklık sistemi için gerekli olan lenfosit üretimi sağlar, Lenfosit yani beyaz kan hücreleri vücutta enfeksiyon ile mücadele etmeyi sağlar. Kırmızı kan hücresi ve trombositler için adet depo görevi görür. Vücut trombosit ve kan hücresi ihtiyacını dalaktan karşılar.

Dalak büyümesi belirtileri

Dalak büyümesi her zaman bir belirti vermez. Çok nadir durumlarda bazı belirtiler yaşanabilir. Dalağın büyüdüğü genelde rutin bir muayene sırasında tespit edilir. Dalak büyümesinin belirtileri;

 • Dalak mideye yakın bir yerde bulunduğu için mideye baskı uygulayarak fazla yemek yemeyi önler.
 • Dalak büyümesi ile karnın üst sol tarafında şişlik, rahatsızlık ve ağrı gibi şikayetler oluşabilir. Oluşan ağrı omza kadar ulaşabilir. Bu ağrı özellikle nefes alıp verirken artıyorsa mutlaka vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.
 • Gece terlemesi
 • Sarılık
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Devamlı enfeksiyona maruz kalma
 • Kansızlık
 • Vücudun kanamaya açık olması
 • Ciltte solgunluk
 • Hıçkırık
 • Ateş görülebilecek belirtiler arasında yer alır.

Dalak BüyümesiDalak büyümesinin nedenleri

Bazen vücut dalağın daha fazla görev yapmasına ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda dalak büyümeye başlar. Kanı temizlemek ya da lenfosit üretimi için daha fazla çaba sarf eder ve dolayısı ile dalakta genişleme oluşur. Kırmızı kan hücrelerine ya da lenfositlerin üretilmesine engel olan bazı hastalıkların dalağın büyümesine sebep olabilir. Bu hastalıklar;

Kan hastalıkları: Hemolitik anemi kırmızı kan hücrelerinin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek dala büyümesine sebep olabilir. Orak hücre anemisi, talesemi, sferositoz gibi bazı rahatsızlıklarda şekil olarak bozuk kan hücreleri kılcal damarlarda ilerlemeyerek zarar görebilir. Dalak ise bu anormal fazla olan hücreleri temizleyebilmek için daha fazla çalışır ve dolayısı ile büyür.

Kan akışında azalma: Dalakta bulunan damarlar boyunca hareket eden kan akışında yavaşlama olduğu zaman dalakta büyüme yaşanır. Bu şekilde gerçekleşen büyüme, siroz, portal hipertaniyon ile alakalı olarak gelişebilir. Karaciğer sağlığının bozulması kan akışını olumsuz etkileyerek portal damar sistemine geri gitmesine neden olarak dalakta kan basıncı olumsuz etkilenir. Artan kan basıncı dalakta kan akışını zorlaştırarak büyümeye yol açar.

Kanser: Lenfoma ve lösemi gibi kanser türleri dalak büyümesi içine nedenler arasında yer alır. Bu tür hastalıklarda anormal şekilde gelişen beyaz kan hücreleri dalağı işgal eder ve büyümeye yol açar.

Metabolik hastalıklar: Hurler sendromu, Gaucher hastalığı ve Niemann-Pick hastalığı gibi metabolik hastalıklar dalak büyümesine yol açabilir.

Enfeksiyonlar: Parazit, virüs ve bakteri kaynaklı ortaya çıkan sıtma, verem, Hepatit, AIDS, Mononükleoz, Anaplazmoz ve CMV enfeksiyonları dalak büyümesine neden olabilir.

Dalak büyümesi nasıl teşhis edilir

Dalakta yaşanan büyüme genel bir doktor muayenesi sırasında teşhis edilebilir. Farklı bir hastalık belirtisi olarak doktor dalak büyümes]]> Dalak Nerede https://www.dalak.gen.tr/dalak-nerede.html Fri, 23 Nov 2018 02:40:29 +0000 Dalak Nerede: Dalak insan vücudunda mor renkte, yumuşak ve elastik bir organdır. Dalak kaburga kafesinin alt tarafında, sol üst karın bölgesi kısmında bulunur.Dalak ortalama uzunluk olarak 12 santim, kalınlık olarak 5 san Dalak Nerede: Dalak insan vücudunda mor renkte, yumuşak ve elastik bir organdır. Dalak kaburga kafesinin alt tarafında, sol üst karın bölgesi kısmında bulunur.Dalak ortalama uzunluk olarak 12 santim, kalınlık olarak 5 santim, genişlik olarak 7 santim boyutlarındadır. 


Dalağın Görevleri,

Kan hücrelerinin depolanması görevini görür. Vücutta hem kırmızı hem de beyaz kan hücrelerini üretmek görevini üstlenmiştir. Kan dolaşımından dolayı vücuda gelen bakterileri yok etmekte dalağın görevidir. Dalak vücutta en çok kanı depolayan organdır. İnsanın üzülmesi ve kendisini zorlaması durumlarında bu kanı salgılar. Bazı hastalık durumlarında vücuttaki dalakta büyüme görülür. Lösemi, sıtma, karaciğer rahatsızlıklarında dalakta büyüme görülür. Dalak büyüdüğü zaman karın bölgesine baskı yapar. Dalak vücutta ne çok hızlı çalışmalıdır ne de çok yavaş. Çok hızlı çalıştığında kan hücrelerini yok eder ve kansızlık rahatsızlığının başlamasına neden olur. Dalak büyümesinde ve küçülmesinde tıbbi işlemler yapılır. Dalak ameliyatlarında ölüm riski çok azdır. Dalağı alınmış olan bir insan eskisi gibi sağlıklı yaşayabilir. Ancak dalak alınmadan önceki hastalık tedavi edilmiş olmalıdır. Dalak alındıktan sonra vücutta dalağın görevini kemik ilikleri devralır. dalak rahatsızlıklarında çok ilerleme yoksa doktor müdahalesi olmadan da iyileşme görülebilir. Her hangi bir kazadan dolayı dalağın kopması kazayı geçiren kişinin şoka girmesine, karın bölgesinde kanamaya ve ağrıya neden olur. 

Dalak Nerede
Hamile Bayanlarda Dalağın İşleyişi,

Hamile bayanlarda doğumdan sonra dalak yorulduğu için görevini yerine getiremez. Dalağın görevini kemik ilikleri doğumdan sonra devralır. Dinlenen organ sonrasında kendi görevini yerine getirmeye başlar.
]]>
Dalak Yırtılması https://www.dalak.gen.tr/dalak-yirtilmasi.html Fri, 23 Nov 2018 22:35:24 +0000 Dalak yırtılması, dalağın yırtılması dalak kapsülünün tahribata uğraması ile oluşur. Dalak yırtıldığı zaman kan abdominal boşluklarından fışkırarak karın içerisine dolar. Bu şekilde yoğun bir iç kanama gerçekleşi Dalak yırtılması, dalağın yırtılması dalak kapsülünün tahribata uğraması ile oluşur. Dalak yırtıldığı zaman kan abdominal boşluklarından fışkırarak karın içerisine dolar. Bu şekilde yoğun bir iç kanama gerçekleşir, bu durumda ayrıca şiddetli karın ağrısı görülür. Dalak yırtılmasının sebepleri şiddetli darbeler, trafik kazaları, ağır spor yapan kişilerin yaşadığı sakatlıklar yırtılmaya sebep olur. Ayrıca sıtma vehemolitik anemiler sonucunda da dalak yırtılması görülür. Dalak yırtılması belirtilerine bakalım.

Dalak yırtılması belirtileri
 • Şiddetli bir karın ağrısı
 • Gözlerde bulanık görme
 • Denge kaybı hissi
 • Bayılma ve takatsizlik hissi
 • Şaşkınlık
 • Bulantı
 • Solgunluk
 • Halsizlik
 • Kaygı ve tedirgin ruh hali
Dalak yırtılması, dalak yırtılması fiziksel olarak yapılan muayenelerde teşhis edilebilir. Karın bölgesine kan dolduğu için karın sert ve şişkin bir hal alır. Yoğurt bir şekilde kan kaybı yaşandığı için kan basıncı düşer ve kalp hızı artmaya başlar. Ardından emar çekilerek yırtılma incelenir ve tedavi yoluna koyulunur.

Dalak Yırtılması
Dalak yırtılması tedavisi,

Dalak yırtılmasında tedavi yöntemi olarak cerrahi yöntem kullanılır. Dalak bölgesi kesilir ve dalak alınır ardından dikiş atılır.  Ya da laparoskopik yöntem kullanılarak üç dört küçük kesik atılır dalak bölgesine ve oradan tıbbi araçlar kullanarak dalak alınır. Bu yöntem de daha az kesik vardır. 
]]>
Dalak Büyümesi Neden Olur https://www.dalak.gen.tr/dalak-buyumesi-neden-olur.html Sat, 24 Nov 2018 05:17:39 +0000 Dalak, kaburga kafesinin altın da sol üst karın bölgesinin arka kısmın da yer alan, süngerimsi yapı da damarsal lenfoid organımızdır. Kan hücrelerinin depolanması, demir metabolizması ve kan hücrelerinin üretimi ve yok
Dalak, kaburga kafesinin altın da sol üst karın bölgesinin arka kısmın da yer alan, süngerimsi yapı da damarsal lenfoid organımızdır. Kan hücrelerinin depolanması, demir metabolizması ve kan hücrelerinin üretimi ve yok edilmesi gibi görevleri vardır. Yaşlanmış ve hasar görmüş kan hücrelerinin filtre edilmesi ve parçalanmasını sağlar. Gereksinim halin de dolaşıma verilmek üzere al yuvarları ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan pulçukları da depolar. Mikroplara karşı hassas olan vücudumuzun korunmasın da etkili rol oynar. Mikro organizmalara karşı koyacak antikorların yapımında görevi vardır. Antikorlar ile kaplanmış bakterileri ve hücreleri kan dolaşımından uzaklaştırır. Görüldüğü gibi dalak vücudumuz için oldukça etkili rol oynamaktadır ve önemli organlarımızdan biridir. 

Dalak vücudumuzun neresinde bulunur,

Dalak vücudumuz da midenin yanın da yer almaktadır. Kaburgaların arasın da yer almaktadır.Dalak organı yapı olarak küçük bir yapıya sahiptir genel olarak da insan elinin yumruğu boyutlarındadır. Fakat bazı durumlar da dalak organı olması gerekenden daha büyük bir hale gelebilir. Dalak organının daha büyük hale gelmesine yani büyümesine neden olan pek çok etken bulunabilir. Çeşitli hastalıklardan dolayı ve ya bazı nedenlerden dolayı normalin den daha fazla büyümüş olan dalağa dalak büyümesi yani bilimsel adıyla splenomegali  adı verilmektedir. Dalak organı yapı olarak incelendiği zaman karşımıza ilk olarak yumuşak yapı da bir organ olduğu çıkmaktadır. Dalak yumuşak ve gözenekleri olan bir görünüşe sahiptir. Bu yumuşaklık onun darbelere karşı ve ya yıpranmalara karşı ne kadar hassas olduğunu göstermektedir.

Dalak Büyümesi Neden Olur
Dalak büyümesinin sebepleri;

 Dalak büyümesine bir çok etken sebep olabilir. Lenfoma ve losemi, karaciğer sirozu, karın için de bulunan damarların tıkanması, bazı kan hastalıkları, orak hücresi anemisi, ak deniz anemisi, parazit hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, metabolizma hastalıkları, doğuştan hemolitik anemi, hemolitik sarılık hastalığı, dalak damarı trombozü, kalp iç zarı iltihabı, sıtma hastalığı, kan hücrelerinin parçalandığı hastalık durumları,kara ciğeri etkilemek de olan siroz, virüs ve bakteri gibi canlıların enden olduğu enfeksiyonlar lenf kanseri ve benzeri bir çok hastalık dalak büyümesine neden olan hastalıkların başın da gelmektedir. Ayrıca çok fazla koşmak ve vücudun direncini düşürücü sporlarla uğraşmak da dalak büyümesine neden olabilir. Dalak büyümesini anlayabileceğimiz bazı durumlar büyüme ile ortaya çıkabilir. Büyüme fazla olmaya başlayınca karın bölgesinde ki organlara baskı yapabilir. Dalak büyümesi bazen kanda ki hücrelerin çabucak parçalanmasına neden olabilir. Bu durum da normal olarak al yuvarlar da parçalanır ve bu durum da kansızlığa sebep olur bundan da dalağın şiştiği anlaşılabilir. Trombosit adı verilen kan pulcuklarının azalması, pıhtılaşması problemine bağlı kanama eğiliminin artmasına sebep olabilir. Lökosit adı verilen ak yuvarlar azalması ile mikrobik hastalıklara karşı vücudun direnci azalır ve dayanıksız bir hale gelir. Vücut dirençsiz ise, zayıf bir bünyeye sahip ise, yemek üzerindeyken hemen doyma hissi oluşuyor ise bu tip durumlar da dalağın şişmesinin göstergesi olabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığı zaman olası bir kötü durumu önlemek için hemen bir doktora gidilmelidir. Dalak büyümesi her zaman cerrahi bir müdahale gerektirmeyebilir. Eğer sürmekte olan bir hastalıktan dolayı değil ise vücut için zararlı bir etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Eğer zararı dokunmuyor ise kendi haline bırakılır ve bir müdahale de bulunulmaz ama aksi halde ise zarar veriyor ise hemen bir müdahale ile ameliyat yapılır ve dalak bulunduğu yerden alınır. Dalağı alınan kişi hayatına normal şekil de devam edebilir ancak artık vücudun kendini koruyamamasına bağlı ol]]> Dalak Apsesi https://www.dalak.gen.tr/dalak-apsesi.html Sat, 24 Nov 2018 11:37:31 +0000 Dalak apsesi, dalak karnın sol üst bölgesinde yerleşmiş ve 8-11 kaburga kemikleri ile örtülmüş olan uzun yassı ve kırmızı olan önemli bir organdır.Dalak apseleri, nadir görülen bir durumdur. Fakat tanı ve tedavisi gü Dalak apsesi, dalak karnın sol üst bölgesinde yerleşmiş ve 8-11 kaburga kemikleri ile örtülmüş olan uzun yassı ve kırmızı olan önemli bir organdır.Dalak apseleri, nadir görülen bir durumdur. Fakat tanı ve tedavisi güç olabilen oldukça ölümcül bir durumdur. Bakteriyel endokardit gibi sistemik bir enfeksiyon varlığında veya var olan bir lezyonun enfeksiyonu ile gelişebilir. 

Dalağın vücudumuzdaki işlevleri;

Alyuvar ve akyuvar üretir, kan depolar, antikor üretir, kanı mikroorganizmalardan temizler.
Çok hassas bir yapısı olan dalak direkt darbelerle kolayca tahrip olabilir.

Dalak absesinin önemli nedenleri:
 • Metastatik hematojen 
 • Komşuluk yoluyla bulaşma 
 • İmmünyetmezlik 
 • Travma 
 • Orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatiler
Prinef-rik apse, kolon kanseri, subfrenik apse ve nektotizan apse komşuluk yoluyla dalak apsesine neden olabilir. Orak hücreli anemi gibi hastalıklarda dalakta mikroinfarktlar oluşarak apse oluşumuna zemin hazırlayabilir. Travmatik apseler ise genellikle travmadan iki hafta sonra ortaya çıkarlar.

Dalak apselerinde en sık izole edilen mikroorganizmalar gram pozitif koklar ve gram negatif enterik bakterilerdir.Mycobacterium tubercolosis, anaerobik bakteriler, enterokoklar, pseudomonas pseudomalleri gibi etkenler de görülebilir.

Dalak Apsesi
Dalak apselerinin belirtileri, ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı

Dalak apselerinin tanısı, zordur. şüphe edilen  hastalarda görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabilir. Bilgisayarlı tomografi incelemesi apselerin tanısında en duyarlı yöntemdir.

Dalak apselerinin tedavisi, uygun antibiyotik tedavisi ile birlikte splenektomi yada perkütan  drenaja dayanmaktadır.
]]>
Dalak Şişmesi https://www.dalak.gen.tr/dalak-sismesi.html Sun, 25 Nov 2018 03:10:23 +0000 Dalak Şişmesi, Dalak, vücutta karaciğerin görevlerinde destek olan bir organdır. Ölü olan alyuvarları parçalayıp kullanılabilir duruma getirir. Bağışıklık sistemi ve kan üretiminde de görevlidir. Kanımızdaki mikropları t Dalak Şişmesi, Dalak, vücutta karaciğerin görevlerinde destek olan bir organdır. Ölü olan alyuvarları parçalayıp kullanılabilir duruma getirir. Bağışıklık sistemi ve kan üretiminde de görevlidir. Kanımızdaki mikropları temizler. Dalağımız vücudumuzun sol tarafında midemizin arka kısmında yer almaktadır. Dalak hakkındaki kısa bilgilendirmemizden sonra dalak neden şişer bunun hakkında bilgileneceğiz.

Dalak Neden Şişer Dalak,vücudumuzda meydana gelen bazı hastalıklarda vücudumuzda ki mikroplarla savaşır ve bu savaşmada lenf ve kan sistemimiz etkilenir. Bu etkilenmeden dolayı dalağımız şişer. Dalağımızın şişmesi sadece bu sebeplerden olmaz tabiki daha birçok sebepler var. Bazı hastalıklardada dalağımız şişme gösterir. Bu hastalıklar; sıtma, frengi, enfeksiyon, karaciğer hastalığı, zehirlenme vs. 

Vücudumuz için oksijen çok önemlidir ve en temel yakıtımızdır. Normal hareketlerin üstünde fiziksel faaliyet gösterdiğimizde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı ile birlikte hücrelerimize oksijen taşınmasını sağlayan kan alyuvarlarına olan ihtiyaçta artmaktadır. İhtiyaç duyulan alyuvarları üretmek için dalağımız kasılır ve şişme olur. Hiçbir fiziksel hareket yapmazsak hareketsiz kalırsak bu durumda da dalağımı şişebilir. Dalağımızın şişmesi sancılara sebep olmaktadır. 

Dalak Şişmesi
Dalak Şişmesini Engellemenin Yolu

Eğer ki dalak şişmeniz bir hastalıktan ileri gelen bir durumsa bu hastalığa neden olan mikroplardan arınmamız gerekir. Bu mikroplardan arınmak için en kısa sürede iyi bir doktora görünüp tedavi görmemiz gereklidir. Dalak şişmesi fiziksel hareketlerden dolayı meydana gelmişse yapmamız gereken yöntemler farklıdır. Bunlar;
 • Fiziksel hareketlere başlamadan önce vücudumuza aldığımız besinlere dikkat etmeliyiz. Sindirimi zor olmayan besinler tüketmeliyiz, yağlı besinler tüketmekten kaçınmalıyız. Eğer ki bu besinler tüketmişsek ve fiziksel hareket yapmamız gerekiyorsa besinleri vücudumuzdan attıktan sonra fiziksel hareketlere başlayabiliriz. Ortalama 3 saat sonra fiziksel hareketlere başlamamı uygundur.
 • Fiziksel hareketleri yapmadan önce vücudumuzda ısınma gerçekleştirmeliyiz. Çünkü birden fiziksel hareketlere başlamak bizim düzensiz nefes almamıza sebep olmaktadır. Bu nedenle fiziksel hareketlere başlamadan önce iyi bir ısınma yaparak düzenli nefes almamızı sağlamamız gereklidir.
]]>
Dalak Kisti https://www.dalak.gen.tr/dalak-kisti.html Sun, 25 Nov 2018 18:07:04 +0000 Dalak kisti, dalak mor renkli, yumuşak ve elastik bir yapıda olan, vücudun önemli organlarından biridir. Kaburga kafesinin hemen altında, karın bölgesinin ise sol üst kısmında bulunur.  Vücut için önemli görevleri Dalak kisti, dalak mor renkli, yumuşak ve elastik bir yapıda olan, vücudun önemli organlarından biridir. Kaburga kafesinin hemen altında, karın bölgesinin ise sol üst kısmında bulunur.  Vücut için önemli görevleri vardır. Kan hücre üretimi, bağışıklık sistemi sağlığı gibi önemli fonksiyonları olan dalak vücutta kan depolama görevi üstlenir. Vücut ihtiyaç duyduğu zaman kan ihtiyacını dalaktan karşılar. Dalak kisti, Dalakta oluşan ve içi sıvı ile dolu iyi huylu oluşumlar olarak tanımlanabilir. Bazı durumda oluşan kistlerin kötü huylu çıkma olasılığı da vardır.

Dalakta hangi tür kistler oluşur

Psödokist (yalancı kistler): Yalancı kistler dalakta meydana gelen kistlerin yaklaşık %80'inden sorumludur. Daha çok yaralanma, enfeksiyon ve dalak enfarküsü nedeniyle oluşur.

Hidatik kistler (parazit kistleri): Dalakta hidatik kistlerin oluşma oranı yaklaşık %10'dur.

Konjentinal (doğumsal kistler): Gerçek Tip1 kist olarak dalakta oluşan kist türleridir.

Damar ile alakalı kistler: Pıhtı oluşumu, dalak yaralanması ve hemanjiomatozis nedeniyle meydana gelen kist türleridir.

Enfeksiyonlar: Tüberkiloz ve hidatik kistler nedeniyle meydana gelen enfeksiyonlardır. Karaciğer apsesi %1-0,7 arasında bölgede enfeksiyon kaynaklı kist oluşumuna yol açar.

Vetrikülo peritoneal şant: Periton ve beyin arasına katater yerleşmesidir.

Dalakta kist nasıl teşhis edilir

Dalakta kist meydana geldiğinde genelde her hangi bir belirti yaşanmaz. Bazı hastalarda ise karın üst kısmında ağrı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülür. Teşhis için doktor bazı tetkikler uygular. Bu tetkikler;

Bilgisayarlı tomografi: Bilgisayarlı tomografi ile dalakta meydana gelen kist kolaylıkla tespit edilebilir. Tomografi farklı bir hastalığı tanımak için yapılsa bile dalaktaki kist bu sayede açığa çıkabilir.

Ultrasonografi: Hastanın şikayetlerine yönelik yapılan ultrasonografi sayesinde dalakta kist kolaylıkla tespit edilebilir.

Dalak Kisti

Dalak kisti tedavisi nasıl yapılır

Dalakta meydana gelen ve kanama riskine yol açan 5 santimden büyük kistler operasyon ile çıkarılır. Dalak kistinin çıkarılma işlemi genellikle laparoskopi  ya da robotik cerrahi eşliğinde gerçekleştirilir. Bu teknikler ile kist ya  tamamen çıkarılır ya da kist ile birlikte dalağın bir kısmı ya da tümü alınabilir. Cerrahi anında damar kapatma sisteminin veya ultrasonik dissektörün kullanımı oluşabilecek kanama riskini minimuma indirir. Laparoskopi tekniği ile dalağın ön kısmına konumlanan kistler kolaylıkla çıkarılabilir. Ancak dalağın arka kısmına konumlanan kistlerin çıkarılması bir hayli zordur. Robotik cerrahi ile dalağın arka kısmına konumlanan kistler daha rahat alınır. Dalakta meydana gelen kist çok ciddi problemlere yol açmıyorsa dalağın ameliyat ile alınması tercih edilmez. Çünkü dalak bağışıklık sistemi sağlığı için oldukça önemlidir. Özel durumlarda dalağın bir kısmı alınarak cerrahi tamamlanabilir. Eğer dalak tamamen alınırsa hastada hayatı boyunca %5 oranında kan zehirlemesi riski oluşabilir.

Dalak ameliyatının sonucu nasıl olur

Yapılan bir araştırma sonucuna göre dalakta kist nedeniyle ameliyat olmuş hastaların yarından fazlasında tekrar kist oluştuğu belirlenmiştir. Dalak kisti ameliyatından sonra kistin tekrar meydana gelmesini engellemek için kist duvarının tamamen çıkarılması gerekir. Ya da kist içinin bağırsakları saran yağlı dokunun doldurulması gerekir.

]]>
Dalak Alınması https://www.dalak.gen.tr/dalak-alinmasi.html Mon, 26 Nov 2018 01:16:25 +0000 Dalak Alınması: Dalak nedir, ne işe yarar; Dalak karnın sol üst kısmının arka tarafında kaburga kafesinin hemen arkasında yer alan bir yapıdır. Mide, sol böbrek ve diyafram kası birlikte bir yapıdır. Uzu
Dalak Alınması: Dalak nedir, ne işe yarar; Dalak karnın sol üst kısmının arka tarafında kaburga kafesinin hemen arkasında yer alan bir yapıdır. Mide, sol böbrek ve diyafram kası birlikte bir yapıdır. Uzunluğu beklenilen düzeyde 12 santim, genişliği 8 santim ve kalınlığı 5 santim; ağırlığı ise 150-200 gram olarak tahmin edilmektedir. Yetişkin bir kişide dalağın temel görevlerinin başında yıpranmış ve hasar almış kan hücrelerinin filtre edilmesi ve parçalanmaları olarak devam eder. İhtiyaç anında dolaşıma gönderilmek üzere alyuvarları ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan pulcukları da bir yere toplar.

Dalakta lenfosit ve antikor yapımı da bulunmaktadır; antikorla sarmalanan bakterileri ve hücreleri kan dolaşımından kaçırırlar. Demir metabolizmasında da rol oynayan dalak vücudun bademcikler ve lenf bezleri gibi lenf sisteminin bir yapısıdır. Dalak, cenin ana rahminde büyürken hem alyuvarların hem akyuvarların üretildiği organdır. Doğum sonrası bu görev kemik iliği tarafından yerine getirilmeye başlanır. Kemik iliği gerektiği kadar çalışmadığı zaman yada kanserde olduğu zaman başka dokularla işgal edildiği zamanlarda dalakta yeniden alyuvar yapımı oluşabilir.

Tıp dilinde dalaksızlık nedir;

Dalaksızlığın tıbbi olarak bir çok sebebi ve bunların en başında dalağın ameliyatla çıkarılması olmaktadır. Bazı kişiler seyrek olarak doğuştan dalaksız doğabilir. Dalağın organ olarak mevcut bulunmakla birlikte orak hücreli kansızlıkta olduğu gibi normal olarak görev yapamaması da dalaksızlık olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak çok yumuşak olan ve darbelerden hemen zarar etkilenen dalağın büyümüş olması onu travmalara karşı daha hassas kılar ve kolayca yırtılmasına neden olmaktadır.

Dalağın birinci dereceden kanserleri ve alyuvarların çok narin olduğu bir çeşit kansızlık dalağın mutlaka alınmasını gerektiren hallerdir. Dalağın alınmasının en önemli nedeni ise künt yada delici darbelere bağlı olarak dalağın kanama yapmasıdır. Buna en çok trafik kazaları neden olmaktadır. Dalağın çok büyümesine sebep olan rahatsızlıklar, bazı kan hastalıkları, kanser ve enfeksiyonlar ile selim tümör ve kistler de dalağın alınmasına yol açar.

Dalak Alınması

Dalak nasıl alınır ; 

Dalak genel anestezi yapılarak açık ameliyatla veya laporoskopik yöntemle alınmaktadır. Geleneksel açık cerrahi usülle karnın orta kısmı alınır; kas ve diğer dokular kaldırılarak dalağa gelinir. Dalak yırtılmaları açık ameliyatla alınmaktadır. Laparoskopik usulle ise karında dört küçük delik oluşturulur. Bunlardan birinin içerisinden kameralı bir tüp ve diğerlerinden de cerrahi aletler koyularak dalak alınır. Riskleri daha minumuma indiren bu yol herkes için uygun olmayabilir.

Dalaksız normal yaşamak mümkündür ; 

Dalak hayati bir yapı olmadığı için dalağı çıkarılmış insanlar normal bir ömür devam ettirebilirler. Dalağın görevleri vücudun diğer lenf dokusu sistemi tarafından da yapılmaktadır. Dalaksızları etkileyen en önemli tehlike hayati fonksiyonu olan kapsüllü bakterilerin yol açtığı reaksiyonlardır. Bunlara engel olmak dalaksızlara muhakkak pnömokok, hemofilus ve meningekok aşıları ile her sene grip aşısı olunmalıdır. Bunlar doğal yollarla üst solunumda hastalık yapan mikroplardır ama dalaksızlarda ölümcül tablolar oluşabilir.

Dalaksızlara cerrahi bir girişim ve diş çekimi öncesinde koruyucu antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir. Başta köpek ısırmaları ve böcek sokmaları olmak üzere hayvanların yol açtığı yaralanmalar sonrası antibiyotik tedavi şarttır .Dalaksızlar da ileriki senelerde diyabet ortaya çıkma şansının da yüksek olduğu bildirilmiştir.

]]>
Karaciğer Ve Dalak Büyümesi https://www.dalak.gen.tr/karaciger-ve-dalak-buyumesi.html Mon, 26 Nov 2018 12:31:21 +0000 Karaciğer ve dalak büyümesi, Dalak, karnımızın sol tarafında bulunan midemizin ve diyaframımızın arasında yer alan, süngerimsi bir yapıda olan damarsal bir organımızdır. Kırmızı kan hücrelerimizin görevini Karaciğer ve dalak büyümesi, Dalak, karnımızın sol tarafında bulunan midemizin ve diyaframımızın arasında yer alan, süngerimsi bir yapıda olan damarsal bir organımızdır. Kırmızı kan hücrelerimizin görevini doldurduğu zaman içlerinde bulunan demir elementini yeniden kullanıma açar. Yumruk büyüklüğünde olan dalak yumuşak bir organımızdır. Dalak vücudumuzun savunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Fakat dalağı alınmış bir insan normal yaşantısına da devam edebilmektedir. Ama dalağı alınmış bir insan alınabilecek enfeksiyonlara karşı büyük bir tehdit altındadır.  Çok hassas bir organ olan dalak darbelere karşı direk zarara uğrayabilir. Kaburga kemikleri tarafından da korunan dalak diyaframa bitişik bir şekilde bulunmaktadır. Midenin arkasında bulunan dalak uzun ve yassı biçimli olup kırmızı renklidir. Dalak iki kısımdan oluşmaktadır. Önemli işlevleri olan dalakta bolca kan bulunmaktadır. Yani dalak kanı depolamaktadır. Kanımızı mikroorganizmalardan arındırır. Ayrıca kanın kırmızı rengini vermiş olduğu alyuvarların üretimini sağlamaktadır. Aynı şekilde alyuvarların yıkımından da dalak sorumludur. Akyuvarların da bir kısmının yapımı - yıkımı yine dalakta gerçekleşmektedir. Dalak büyümesi genel olarak insanlar tarafından anlaşılmaz doktor muayenesi tarafından anlaşılabilir. Dalak büyümesi belirtileri fazla iştahın olmaması fazla yemek yiyememekle karnın sol yukarı bölgesinde şişlik büyüme, ağrı hissediliyorsa, nefes alırken şiddetli ağrı hissediliyorsa bunların yanı sıra yorgunluk, kilo miktarında azalma, kansızlık, yüksek ateş, enfeksiyon kapma gibi belirtiler varsa doktorra gidilmesi gerekmektedir. Dalak büyümesinin sebebi ise vücudun dalağın görevlerini daha fazla işlemesine ihtiyaç duyulduğunda dalak büyümesi meydana gelmektedir. Kırmızı kan hücreleri yani alyuvarların daha fazla çalıştığında dalak genişlemektedir. Kan akışındaki azalma da dalak büyümesine neden olabilmektedir. Kanser olan insanlarda da dalak büyümesi olabilir. Çünkü beyaz kan hücreleri dalağı işgal altına alarak dalak büyümesine neden olabilir. Virüs ve bakterilerde de enfeksiyonlara neden olarak dalak büyümesine  sebep olabilir. Tedavi olarak hayati tehlike bulunduruyorsa dalak ameliyat ile alınabilir.

Karaciğer Ve Dalak Büyümesi

Karaciğer, vücudumuzun sağ üst kısmındadır. Karaciğer 4 parçadan oluşmaktadır. İki yönlü kan akışı sağlamaktadır. Pis kanı sol loba taşırken temiz kanı sağ loba gönderir. Karaciğer kan depolamaktadır.  Karaciğerin  vücuttaki işlevleri ise vücudumuzda bulunan fazla şekeri depolamakta ve bu sayede kan seviyesini dengede tutmaktadır. Karaciğer protein metabolizmasında önemli bir riski bulunmaktadır. Karaciğerin protein metabolizmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Karaciğerin vücudumuzda çok önemli bir rolü  bulunmaktadır. İşlevini yitirdiği durumda organlarımızın çoğunluğu tehdit altına alınır. Karaciğerde oluşabilecek hastalıklar ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınması gerekmektedir yoksa sonucu ölümle bile sonuçlanabilir. Alkol tüketimi yenilen yağlı yiyecekler direk karaciğere vurmaktadır. Karaciğer büyümesi de dalak büyümesi gibi doktor muayenesi tarafından anlaşılabilir. Karaciğerin bulunduğu yerde ağrı da karaciğer büyümesi hastalığı belirtisi olabilir. Karaciğer büyümesi neden olan etkenlerden bazıları aşırı alkol, yağlı yiyeceklerdir. Yağlı yiyecekler yiyerek karaciğerin yağlanmasına neden olmaktadır buda karaciğer büyümesine neden olabilmektedir. Yağlanmadan dolayı büyümede kilolu insanlar risk altındadır. Kalp yetmezliği olan insanlarda Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C türleri ise iltihaba sebep olacaklarından risk altındadırlar. Bu tür hastalıkların tedavisi için kullanıcıların sigara, alkol ve sağlıksız beslenme gibi zararlı etkenleri bırakması önerilir.

]]>
Dalak Ağrısı Nasıl Geçer https://www.dalak.gen.tr/dalak-agrisi-nasil-gecer.html Tue, 27 Nov 2018 02:44:29 +0000 Dalak, damarsal lenfoid organımız olan, sol karının üst tarafında, kaburga kafesinin içinde bulunur.Süngerimsi bir yapıya sahiptir. Hasar görmüş ve parçalanmış kan hücrelerini vücuttan atıp, yeniler. Dalak, damarsal lenfoid organımız olan, sol karının üst tarafında, kaburga kafesinin içinde bulunur.Süngerimsi bir yapıya sahiptir. Hasar görmüş ve parçalanmış kan hücrelerini vücuttan atıp, yeniler.

Dalak ağrısı ile ilgili bitkisel çözüm ve öneriler. 

Dalak ağrısı bitkisel tedavi:Bu hastalığın tedavisi için aşağıdaki bitkiler kullanılır. 
 • Altın otu
 • Karabaş otu
 • Sinameki siyah
 • Bal
 • Halile 
Dalak ağrısını Geçiren Öneriler,

Altın otu, sirke ile kapatılıp süzülür. Hazırlanan sıvı tedavi süresince kavrulmuş helali ile birlikte içilir. 

Dalak Ağrısı Nasıl Geçer
Karabaş otu, sinemaki ile birlikte demlenir. Elde edilen sıvı ile bal tatlandırılarak yemeklerden sonra bir fincan içilir. 
Siyah halilenin tanelerinden yapılan demleme süzülerek bal ile tatlandırılır. Hazırlanan şuruptan tedavi süresince yemeklerden sonra bir fincan içilir. 

Ayrıca dalak ağrısının en önemli tedavisi özellikle de ağrı dalak infarktı yada yırtılması sonucu ortaya çıkmışsa splenektomi yöntemidir. Splenektomi tüm dalağın alınması işlemiştir. Dalağın sadece belirli bir kısmı alınırsa buna kısmi splenektomi denir. Ve karaciğerin aksine alınan dalak kısmı kendini yenileyemez. 
]]>
Dalak Lenfoması https://www.dalak.gen.tr/dalak-lenfomasi.html Tue, 27 Nov 2018 04:01:32 +0000 Dalak, karnın sol üst kısmında midenin hemen arkasında bulunan yaklaşık 90 gram ağırlığında bir organdır. Görevi kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, depolanması ve gerektiğinde yıkımı ile birlikte bebek doğmadan ön Dalak, karnın sol üst kısmında midenin hemen arkasında bulunan yaklaşık 90 gram ağırlığında bir organdır. Görevi kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, depolanması ve gerektiğinde yıkımı ile birlikte bebek doğmadan önce  beyaz kan hücrelerini de üretmektir. Dalağın kırmızı pulpası ( kırmızı kan hücrelerinin bulunduğu) ve beyaz pulpası (lenfoid dokudan oluşmuş) bulunmaktadır. Lenfoma ise vücudun savunma sistemi görevini üstlenen lenfositlerin (beyaz kan hücreleri)  kanseri demektir. Lenfomada beyaz kan hücrelerinin birinde veya bir kaçında aşırı ve kontrolsüz çoğalma vardır. Bu hücreler anormal yapıdadır. Yani her ne kadar aşırı çoğalma gösterseler de fonksiyon üretemezler.

Dalak lenfoması,

Dalağın lenfositlerinin kanseri demektir. Lenfomalar Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma olarak sınıflandırılır. Dalakta en sık bulunan non-hodgkin lenfomadır ve daha çok yetişkin yaşlarda karşılaşılır. Eğer çocukluk çağında ortaya çıkarsa hastalık kötü gidişatlıdır denilebilir. Bunun yanında non-hodgkin lenfoma vücudun her tarafında lenf bezleri bulunduğundan yayılım gösterebilir. Dalak lenfoması pirimer olarak dalakta bulunacağından dalakta büyüme yapar. Muayanede karnın sol üst kısmında perküsyonda matite alınır ( bir tür muayene yöntemi). Ya da büyümeyle birlikte dışardan bakıldığında karın şişliği göze çarpabilir. Bununla birlikte değişik semptom ve bulgular görülebilir. Bunlar : ateş, halsizlik, gece terlemesi, son 6 ay içerisinde vücut kilosunun yüzde 10'undan fazla kaybı gibi klasik kanser belirtileri ile karın ağrısı, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, öksürük,  titreme, vücut sıcaklığında ani değişiklikler, kaşıntı gibi lenf nodları nerede tutulmuşsa oraya ait bulgular gösterebilir.
Lenfomanın oluşma nedeni net değildir. Genetik, immün sistem bozukluğu, HIV virüsü taşıma, radyoaktif maddeler, kimyasal ajanlar veya ilaçlar sorumlu etkenler olarak tahmin edilmektedir.

Dalak Lenfoması
Dalak lenfoması tedavisi,

Tedavide ise ilk seçeneğimiz kemoterapik ajanlardır. Daha sonra hastalıklı bölgelere radyoterapi verilebilir. Bunların dışında cerrahi seçeneğimiz de vardır. Fakat lenf nodları vücudun tamamına yayıldığından tüm vücuttaki lenf nodlarını çıkarmak mümkün değildir. Bu yüzden biz cerrahiyi sadece tanı koyma aşamasında kullanırız. 
]]> Dalak İltihabı https://www.dalak.gen.tr/dalak-iltihabi.html Tue, 27 Nov 2018 22:26:11 +0000 Dalak iltihabı, yüklü bir kan göflenmesine ilişkili olarak organ büyür. Dalakta nötrofil granülositler, lenfositler, plazma hücreleri, aynca retikülo-endotelyal hücreler birikmiş durumdadır. Bu tablo çoğunlukla akut bir gi Dalak iltihabı, yüklü bir kan göflenmesine ilişkili olarak organ büyür. Dalakta nötrofil granülositler, lenfositler, plazma hücreleri, aynca retikülo-endotelyal hücreler birikmiş durumdadır. Bu tablo çoğunlukla akut bir gidiş gösteren bakteri orijinli (tifo, difteri, septisemi vb) ya da virüs orijinli (virüslerin neden meydana geldiği hepatit, enfeksiyöz mono-nükleoz vb) enfeksiyonlarda görülür.
 
Dalak organı, trombosit hücrelerini depolamaktadır. Şayet dalak büyürse, bu görevlerini mahalline getiremez. Görevi yıpranmış kan hücrelerini süzmek olan dalak, büyüme halinde sıhhatli kan hücrelerini de süzebilmektedir. Yeniden, trombosit hücreleri olması gerekenden fazla miktarda olarak da dalakta birikebilmektedir. Şayet bir kişide dalak büyürse, bireyin bu durumun farkına varması epeyce kolay değildir. Dalak büyümesi problemi, kontrol esnasında hekim aracılığıyla fark edilir. Yeniden bunun haricinde ultrason sonucu olarak da dalak büyümesinin farkına varılabilmektedir. Bunun haricinde dalak büyümesinin birtakım semptomları mevcuttur. Dalak epeyce fazla miktarda büyümüşse, bireyin karındaki sol üst kısmında ağrı oluşabilmektedir. Yeniden kişi erkenden doyuyorsa bu da dalak büyümesinin semptomları aralarında bulunmaktadır. Anemi, yorgunluk ve de halsizlik de dalak büyümesinin semptomları aralarında bulunan öbür etkenlerdir. İnsan vücudundaki rastgele bir yapının çalışmasında olan sıkıntı, birey sıhhatini negatif bir olarak etkilemektedir. Dalak organında meydana gelebilecek bir sıkıntı da, birey vücudunu negatif etki eden etkenler aralarında bulunmaktadır. Dalağın beden içerisindeki yeri ise, midenin yanıdır. Bu organ kaburgaların aralarında bulunmaktadır. Dalak organı, minik bir organ olmakla beraber, büyüklüğü birey yumruğu büyüklüğündedir. Ama birtakım durumlarda dalak organı olması gerekenden daha kocaman bir duruma gelebilmektedir. Elbet bu durum, birtakım etkenlere bağlıdır. Farklı sağlık problemi ve de sebeplerden ötürü normalinden daha çok miktarda büyümüş olan dalağa dalak büyümesi ya biyolojik ismiyle splenomegali adı verilmektedir. Dalak organı, mimari bakımından incelendiği halde karşımıza ilk olarak; bu organın narin bir yapıda meydana geldiği çıkmaktadır. Dalak, narin ve de gözenekli bir organdır. Bu nedenle de, zedelenmelere karşın epeyce dayanıksızdır. Dalak uzvunun, beden içinde epeyce mühim görevleri mevcuttur. Bu görevlerden bazıları, kan hücreleri konusunda görevlerdir. Bedende bulunan kan hücreleri, farklı sebeplerle yıpranabilmektedir. Bu nedenler bazı durumlarda kan hücrelerinin görev müddetinin dolması, bazı durumlarda de saldırıya uğraması biçimde olabilir. Dalak organı, bu olarak yıpranmış kan hücrelerini süzme görevini yürütmektedir. Vücudu, bilhassa de enfeksiyon hastalıklarına karşın savunan beyaz kan hücreleri, dalak organında olgunlaşmasını tamamlamaktadır. Kanın pıhtılaşmasını imkanı sunan trombosit isminde kan hücreleri mevcuttur. Dalak organı, trombosit hücrelerini depolamaktadır. Şayet dalak büyürse, bu görevlerini tam yapamaz. Vazifesi yıpranmış olan kan hücrelerini süzmek olan dalak, büyüme halinde sıhhatli kan hücrelerini de süzebilmektedir. Yeniden, trombosit hücreleri olması gerekenden fazla miktarda olarak da dalakta birikebilmektedir.
 Dalak İltihabı
Dalak İltihabı Belirtileri,

Eğer bir kişide dalak büyürse, bireyin bu durumun farkına varması epeyce kolay değildir. Dalak büyümesi problemi, kontrol esnasında hekim aracılığıyla değişiklik edilebilir. Yeniden bunun haricinde ultrason sonucu olarak da dalak büyümesinin farkına varılabilmektedir. Bunun haricinde dalak büyümesinin birtakım semptomları mevcuttur. Dalak epeyce fazla miktarda büyümüşse, bireyin karındaki sol üst kısmında ağrı oluşabilmektedir. Yeniden kişi erkenden doyuyorsa bu da dalak büyümesinin semptomları aralarında bulunmaktadır. Anemi, yorgunluk ve de halsizlik de dalak büyümesinin semptomları aralarında bulunan öbü]]> Dalak Boyutu https://www.dalak.gen.tr/dalak-boyutu.html Wed, 28 Nov 2018 11:01:59 +0000 Dalak Boyutu: Dalak, vücudumuzda bulunan kırmızı kan hücrelerini, ortadan kaldıran, onların içerisinde bulunan demiri tekrar vücudumuzun kullanımına sunan organa denilmektedir. Dalak insan vücudunun sol tarafında mide, sol Dalak Boyutu: Dalak, vücudumuzda bulunan kırmızı kan hücrelerini, ortadan kaldıran, onların içerisinde bulunan demiri tekrar vücudumuzun kullanımına sunan organa denilmektedir. Dalak insan vücudunun sol tarafında mide, sol böbrek ve diyafram arasında bulunmaktadır. Normal bir dalağın uzunluğu 12 santimetre genişliği 8 santimetre ve kalınlığı 5 santimetredir. Normal bir insan yumruğu kadar büyüklüğe sahip yumuşak bir organdır. Ağırlığı 150-200 gram arasında değişmektedir.

Dalağın görevleri arasında ;
 • Bir çeşit akyuvar olan lenfositleri üretmek.
 • Ömrünü tamamlamış, yaşlanan alyuvarları, büyük dalak hücreleri tarafından parçalamak.
 • Memeli canlılarda dalak, kırmızı kan hücrelerinin depolamak.
 • Yüksek miktarda enerji gerektiren durumlarda, kasılarak dolaşım sistemine bol miktarlarda kan iletilmesini sağlamak.
 • Vücudun mikroplara karşı direncinde önemli olan hücrelerin üretilmesini sağlamak.
 • Mikroorganizmalara karşı görevleri olan antikorların üretilmesinde etkin rol oynamak.
 • Anne karnındaki fetusta, alyuvarların yapımında görev almak.
 • İhtiyaç olduğu zamanlarda alyuvarları ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan pulları depolamaktır. 
Dalak Boyutu
Dalak Boyutu: Normal boyutundan büyük olan bir dalakta belirtilerin başında, karın bölgesindeki organlara baskı yapmak gelmektedir. Ayrıca diğer belirtiler ise, vücut direncinin azalması, kandaki hücrelerin olması gerekenden daha çabuk parçalanması, kansızlık, kansızlık sonucunda da vücudumuzdaki farklı bölgelerde oluşan kanamalarda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit eksikliğine neden olmaktadır. Kan hastalıkları, sıtma, enfeksiyon hastalıkları, doğumsal metabolizma hastalıkları gibi rahatsızlıkların sonucunda dalak olması gerekenden daha büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu tarz durumlarda dalağın aşırı büyümesi kişinin sağlığını aşırı derecede rahatsız ediyor ise dalak alınıp hasta bir nebze olsun rahatlatılmaktadır. Vücudunun diğer organları sağlıklı bireylerde dalağın yaptığı işlevleri de diğer organlar  yerine getirmektedir. Sıtma salgını olan bölgelerde, dalak büyüklüğü ölçü olarak kullanılabilmektedir.
]]>
Dalak Kebabı https://www.dalak.gen.tr/dalak-kebabi.html Wed, 28 Nov 2018 19:46:11 +0000 Dalak Kebabı, genellikle Adana bölgesinde tercih edilen bir kebap türüdür. Dalak protein değeri yüksek vitamin bakımından da çok zengindir. Çok fazla dalak tüketen insanlarda kansızlık problemi görülmez. Büyük ve küçükba Dalak Kebabı, genellikle Adana bölgesinde tercih edilen bir kebap türüdür. Dalak protein değeri yüksek vitamin bakımından da çok zengindir. Çok fazla dalak tüketen insanlarda kansızlık problemi görülmez. Büyük ve küçükbaş hayvanların dalaklarının yenmesinde dinimizce de hiç bir sakınca yoktur. Ülkemiz mutfağında tercih edilen dalak ile yapılan yemeklerden bazıları; Dalak kebabı, dalak şiş, dalak dolması, dalak çevirme, dalak kızartması ve dalak haşlamasıdır. Dalak alır iken dikkat etmeniz gereken kurallar vardır.

Dalak alırken dikkat etmeniz gerekenler;
 • Taze olup olmadığı çok önemlidir: Taze olan dalak koku yapmaz. kan pıhtıları tamamen kurumamıştır.
 • Dalakta hastalık belirtileri olmamalıdır; Renginde değişiklik ve lekeler olmamalıdır.

Dalak kebabı için gereken malzemeler;
 • 5 Adet koyun veye kuzu dalağı
 • 2 Adet kuru soğan (orta büyüklükte)
 • 4 Diş sarımsak
 • 1 Adet domates
 • 3 Adet yeşil sivri biber
 • 100  gram kuyruk yağı
 • Yarım çay kaşığı karabiber
 • Yeteri kadar tuz
Dalak Kebabı
Malzemelerin hazırlanışı;
 • Dalak ; Kuşbaşından birazcık daha büyük küpler şeklinde doğranır.
 • Kuru soğan; Dalak ile uyum sağlayacak şekilde doğranmalıdır. Soğan ve sarımsak büyük ve kabaca doğranmalıdır. 
 • Domates ve biberde büyük doğranmalıdır. 
 • Kuyruk yağı çok küçük parçacıklar halinde doğranmalıdır.
Dalak kebabı yapılışı: Doğranıp hazır hale gelmiş malzemelerimizden kuyruk yağı tepsinin en alt kısmına yerleştirilir. Sonra dalak, kuru soğan, sarımsak, domates, biber, karabiber ve tuz ilave edilerek farklı bir kapta güzel bir şekilde karıştırılır. Tepsiye her tarafı eşit olacak şekilde yerleştirilir. Yaklaşık 150-200 derecelik fırında pişme süresi 25-30 dakika arasında değişebilir. Damak tadınıza göre biraz daha pişirebilirsiniz, bazıları biraz daha kızarsın isteyebiliyor. Ülkemizde genellikle Adana tarafında tercih edilen dalak kebabının tadına doyamayacaksınız.
Servise hazırlarken üzerine biraz tereyağlı salça sosu ve maydanoz da ilave edebilirsiniz. Lezzetli dalak kebabımız servise hazırdır, afiyet olsun.
]]>
Dalak Yemeği https://www.dalak.gen.tr/dalak-yemegi.html Thu, 29 Nov 2018 18:33:32 +0000 Dalak Yemeği, Dalak hayvanların sakatatlarından biridir. Bazı hayvan sakatatları yenmezken dalak yenen bir sakatattır. Dalakla bir çok çeşit yemek yapılır. Izgarası, fırında yemeği, kızartması gibi... Dalak kans Dalak Yemeği, Dalak hayvanların sakatatlarından biridir. Bazı hayvan sakatatları yenmezken dalak yenen bir sakatattır. Dalakla bir çok çeşit yemek yapılır. Izgarası, fırında yemeği, kızartması gibi... Dalak kansızlık sorunu yaşayan insanların yemesi gereken bir sakatattır. Doktorların bile tıbbi ilaçlarla birlikte önerdiği bir sakatattır. Küçük baş ve büyük baş hayvanlarda bulunur.

Fırında Dalak Yemeği:

Malzemeler:

 • 8 adet dalak
 • 1 kase kuşbaşı kuyruk yağı
 • 3 adet soğan
 • Tuz
 • Karabiber
 • 1 çay bardağı su

Üzeri için:

 • Kimyon
 • Kırmızı biber

Dalak YemeğiHazırlanışı: Öncelikle dalaklar üzerindeki fazlalıklardan ve zardan temizlenir, yıkanır. Dalakların üst yüzeyine ve alt yüzeyine ikişer tane kesik atılır. Tuzu, karabiberi ve kuyruk yağı atılarak güzelce harmanlanır. Yaklaşık bir saat kadar bu şekilde dinlendirilir. Harmanlanan dalak dinlenirse ve baharatlarını içine alırsa pişerken daha lezzetli olur. Sonra teker teker borcama dizilir. Üzerine kuru soğanları halka halka doğrayıp dizilir. Borcamın içine 1 çay bardağı su eklenir. Fırın önceden 180 derecede ısıtılır. Borcam fırına koyulur. Suyunu çekip dalaklar kızarana kadar pişirilir. Piştikten sonra fırından çıkarılır ve servis tabağına alınır. Üzerine kimyon ve kırmızı biber serpilerek sıcak servis yapılır. Üzerine kimyon ve kırmızı biber serpilmesinde ki amaç dalaktan gelecek kokuyu engellemek içindir. Afiyet olsun.

]]>
Bebeklerde Dalak Ve Karaciğer Büyümesi https://www.dalak.gen.tr/bebeklerde-dalak-ve-karaciger-buyumesi.html Thu, 29 Nov 2018 19:54:31 +0000 Bebeklerde Dalak Ve Karaciğer Büyümesi, Karın muayene edildiği anda sol kaburga altında uzman doktorlarca anlaşılacağı üzere ele gelebilir ya da tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarıyla saptanabilir. Çoğunlukla ye Bebeklerde Dalak Ve Karaciğer Büyümesi, Karın muayene edildiği anda sol kaburga altında uzman doktorlarca anlaşılacağı üzere ele gelebilir ya da tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarıyla saptanabilir. Çoğunlukla yeni doğan bebekler üzerinde yapılan muayenede dalağın ele gelmesi normaldir. Bunun temel nedeni bebeğin çok küçük olmasıdır. Bu grubun dışında kalan çocuk yaş gruplarında muayenede saptanmasında ise da­lağın en az normalden yaklaşık iki katı büyümesinden kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Bebeklerde dalak büyümesi tespit edildiğinden bebeğin dünyaya geldiği dönemden günümüze kadar yaşadığı sürek ve rahatsızlıklar iyice bilinmelidir ve yapılacak olan fiziki muayene, tam kan sayımı, bir kısım tıbbi testler, kemik iliği incelemesi uzmanlar hekimlere aktarılmalıdır. Dalak büyümesi annenin dikkatli gözlemi üzerinde bebek üzerinde tespit edebilir. Anne rutin kontrolde ele gelen şişkinlik ve büyümeyi tespit ettiğinde doktora bilgi verilmesi hastalığın nedeninin saptanmasının ilk adımıdır. Bebeklerde dalak içinden geçen kan akımı, dalağını büyümesine bağlı olarak atmış olacağında, alyuvar ve akyuvar üzerindeki pulcukların geçtiği bölgelerde yıkım hat safhada artacaktır. Bunun sonucunda olarak vücutta kanama, kansızlık ve ağır, sık enfeksiyonlar geçmesine neden olabilir. Hipersilenim olarak adlandırılan hastalığın tedavisi için maalesef ameliyat gerekmektedir. Bebekte alınan dalaktan ötürü pnömokok bakterilerin oluşmasından dolayı, bu bakterinin zararlarından korunmak amacıyla 18 yaşına kadar depo penisilin iğnesi bebeğe ameliyatın hemen akabinde verilmektedir. 

Bebeklerde Dalak Ve Karaciğer Büyümesi

Bebeklerde Dalak Büyümesi Tedavisi

Bebek üzerinde uzman hekimce dalak büyümesi teşhisi konulmuş ise bu süreçte bebeğin gıda tüketimine ve sağlığını korumasına ciddi anlamda önem verilmelidir. Dalak büyümesi sürecinde bebek üzerinde bir kısım tahliller yapılacak yapılacak bu tahliller ve uzmanın vermiş olduğu yönlendirmelere harfiyen uyulmalıdır. Hakeza Dalak büyümesi konulan bebek de aşırı derecede vücut ısının artması halinde, vücutta şişkinlik, yüzde kızarma, sürekli ağlama durumları gözlemlendiği taktirde kesinlikle doktorunuza bilgi vermeli ve acilen doktor kontrolüne götürülmelidir.

Bebeklerde Karaciğer Büyümesi

Bebeklerde Karaciğer rahatsızlığı, karaciğer büyümesi yeni doğan döneminden itibaren başlayarak 18 yaşına kadar devam edebilmektedir. Çocukluk döneminde görülmekte olan karaciğer hastalıklarının 1/3’ünde yenidoğan döneminde çoğunlukla sarılık görülmüştür. Bebeklerde sarılık sık görülen bir olaydır. Kan grubu uyuşmazlığının bir çok çeşitli nedenleri olabilir ancak 2 ayını doldurmuş bir bebekte devam eden sarılık varsa bu durum da uzamış sarılık denilmektedir. Uzamış sarılık da her bebek potansiyel  karaciğer hastalığı şüphesi bulunmaktadır ve bu bebekler  üzerinde kesinlikle karaciğer hastalığı açısından uzmanlarca araştırılmalıdır. Bebeklik döneminde ortaya çıka bilecek karaciğer hastalıkları çoğunlukla kalıtsal veya doğuştan gelişen hastalıklardır. Bunun arasına karaciğer üzerinde yapılan safrayı bağırsaklara taşıyan safra yollarının gelişme önemli bir durumdur. Uzamış sarılığı devam eden bebeklerde dışkının rengi doktor ve aile tarafından dikkatle takip edilmelidir. Anne karnında geçirilmiş olan çeşitli enfeksiyonlar ile akraba evliliklerinin görülme sıklığı artan genetik hastalıkların ciddi karaciğer hastalıklarından hastalıklardır.  Diğer

Taraftan hormonal eksiklikler benzeri tabloları oluşturabilir. Yaş büyüdükçe bebeklik döneminden getirilmiş olunan ve çoğunluk ile doğumsal ve kalıtsal olan karaciğer hastalıklarıyla birlikte karaciğerin sonradan kazandığı hastalıkları eklenir. Başka hastalıklardan kaynaklı olarak Sık tüketilen ağrı kesici, ateş düşürücüler, antibiyotikler bazen bebek ve çocuklarda karaciğer hasarlarına neden olabilmektedir. Bir k]]> Dalak Rahatsızlıkları https://www.dalak.gen.tr/dalak-rahatsizliklari.html Fri, 30 Nov 2018 16:49:24 +0000 Dalak rahatsızlıkları, dalak mor renkli, yumuşak yapıda vücudun önemli organlarından biridir. Göğüs kafesinin hemen alt kısmında yer alır. 12,5 santim uzunluğunda, 7,5 santim genişliğinde ve ortalama 5 santim kal Dalak rahatsızlıkları, dalak mor renkli, yumuşak yapıda vücudun önemli organlarından biridir. Göğüs kafesinin hemen alt kısmında yer alır. 12,5 santim uzunluğunda, 7,5 santim genişliğinde ve ortalama 5 santim kalınlığındadır. Vücut için önemli görevleri vardır. Kan hücrelerini depolar, vücut ihtiyaç anında ihtiyacını dalaktan karşılar. Anne karnında cenin gelişirken dalak hem kırmızı hem de beyaz kan hücreleri üretir. Doğum gerçekleştikten sonra ise bu görev kemik iliği tarafından yapılır.

Dalak rahatsızlıkları nelerdir

Enfeksiyonlar: Dalak ile alakalı şikayetlerin gelişmesine enfeksiyonlar neden olabilir. Dalakta yaşanan ağrı, viral, bakteriyel ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar yol açabilir. Mononükleozis, kanda mononükleer monosit düzeyini aşırı şekilde arttırarak yüksek ateş eşliğinde lenf bezlerinin şişmesine ve dalakta ağrıya yol açar. Taksoplazmoz, kediler yolu ile alınan taksoplazma gondiilerin yol açtığı bir tür parazitik enfeksiyondur. Dalakta ciddi anlamda ağrıya yol açabilir. Frengi, cinsel birliktelik anında treponema pallium adında bir bakteri ile bulaşan bir enfeksiyon yani hastalık türüdür. Dalağı ciddi anlamda etkileyebilir.

Dalak büyümesi: Tıpta ''Splenomegali'' olarak adlandırılan dalak büyümesi nedeniyle dalak anormal bir şekilde büyüyebilir. Yaşanan ağrı bazen orta bazen ise çok şiddetli hissedilebilir. Dalak büyümesi, lösemi, siroz, endokardit, Niemann-Pick hastalığı, romatoid artrit, kistik fibroz, amiloidoz, sklerozan kolanjit, portal hipertansiyon gibi nedenlerden yaşanabilir. Dalak büyümesi her zaman bir belirtiye yol açmayabilir. Yaşanacak belirtiler, kansızlık, yorgunluk, nükseden enfeksiyonlar, kanama riski, çabuk doyma, karın sol üst kısmında şişkinlik hissi olarak sıralanabilir. Enfeksiyonlar ve bazı hastalıklar dalak büyümesine yol açabilir.

Dalak Rahatsızlıkları

Dalak infarktı: Dalağın belli bir bölümünde doku ölümü olarak tanımlanabilir. Dalak atardamarında yaşanan hasar nedeniyle oluşur. Kan akışı bloke olarak dalakta oksijen eksikliği yaşanır. Beraberinde bölgesel anemi ya da doku hasarı meydana gelebilir. Hastalığın şiddetine göre, kusma, mide bulantısı, yüksek ateş, kırgınlık, göğüs ağrısı, sol omuz ağrısı, üşüme gibi belirtilere yol açabilir.

Dalak yırtılması: Dalakta meydana gelen yırtılma dalak kapsülünde oluşan tahribata bağlı olarak gelişir. Ciddi bir rahatsızlıktır. Dalak yırtıldığında kan abdominal boşluktan fışkırmaya başlar ve sonuç olarak ciddi bir iç kanama yaşanır. Bu durum şiddetli karın ağrısına da yol açar. Travma, kaza ya da karın bölgesine alınan bir darbeden dolayı ortaya çıkabilir. Trafik kazaları, şiddete maruz kalma, bisiklet kazaları dalak yırtılmasına yol açabilir. Sıtma, hemolitik anemi, mononükleozis gibi rahatsızlıklar dalak yırtılmasına yol açabilir. Şiddetli karın ağrısı, şuursuzluk, bulanık görme, mide bulantısı, solgunluk, kaygı, baygınlık hissi ve denge kaybı gibi belirtilere neden olabilir.

Dalak kisti: Dalak içinde içi sıvı dolu iyi huylu tümörler dalak kisti olarak tanımlanır. Dalak kisti farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yalancı kistler, hidatik kistler, doğuştan olan kistler, damar kaynaklı kistler dalakta meydana gelebilecek kistlere örnek olarak verilebilir.

]]>
Dalak Nakli https://www.dalak.gen.tr/dalak-nakli.html Sat, 01 Dec 2018 15:54:37 +0000 Dalak Nakli, karnın sol üst tarafında, mide ile diyafram arasında, damarsal  organına dalak adı verilmektedir. İç yapısında bolca kan bulunmakta  ve  lenfosit ve antikor oluşumuna yardımcı olmaktadır.  Dalak Nakli, karnın sol üst tarafında, mide ile diyafram arasında, damarsal  organına dalak adı verilmektedir. İç yapısında bolca kan bulunmakta  ve  lenfosit ve antikor oluşumuna yardımcı olmaktadır. 

Dalağın Görevleri
 • Ceninlerin gelişiminde hem kırmızı hem de beyaz kan hücrelerinin yapımında görev almaktadır. Doğumda sonra ise bu görevi kemik iliği üstlenir. Kemik iliği bu görevde yetersiz kalınca dalak tekrar alyuvar üretiminde görev alır.
 • Büyük miktarda kan depolar ve bunu zorlama, ağlama hallerinde bunları salgılar.
 • Ayrıca kan dolaşımı ile gelen bakterileri yok eder.
Dalak Hastalıkları Nelerdir

Trombositopenik Purpura : Cilt kanamaları, burunda ve diş etlerinde meydana gelen kanamalarla belirmektedir. Özellikle gençlerde sıkça görülmektedir.Bu tip purpura kandaki trambositlerin yetersizliğinden ve kanama süresinin uzaması ile meydana gelir.

Hypersplenisim: Dalağın fazla çalışması ile kan hücrelerinin yok olmasından meydana gelir. Bir tür organ düzensizliği hastalığıdır.

Dalak Kopması: Genellikle karına gelen güçlü darbeler sebebiyle meydana gelir. Dalak kopması ile karın bölgesinde aşırı sancılar, kanama belirtileri görülebilir.

Dalak Nakli
Doğuşta Hemolitik Anemi ve Hemolitik Sarılık : Hastalığın belirtileri dalak büyümesi, anemi ve hafif sarılıktır.

Dalak Hastalıklarında Tanının Konması

Ailede olarak dalak hastalığı olan birinin olması ve bu hastaların incelenmesi tanının konmasında büyük bir rol oynamaktadır. Mikroskobik muayenede dalağın incelenmesi gerekir.  Aynı zamanda kan testleri ve bazı röntgen filmleri ile bu hastalık teşhis edilir.

Dalak Nakli 

Dalak hayati bir organ olmaması sebebiyle dalak olmadan da  yaşanılabilir. Dalağın görevlerini ise lenf sistemi üstlenir. Ancak dalak yokluğunda hastaları 
büyük bir enfeksiyon riski beklemektedir. Bunun yanı sıra dalağı olmayan hastalarda ileri yaşlarda diyabet hastalığı  da oluşacağı uzmanlar tarafından    dile getirilmiştir.

Dalak nakli işlemi çok sık görülmeyen bir organ nakli türüdür. Bunun sebebi ise hayati bir organ olmayışıdır. Hatta birçok insan dalak hastalıkları  sebebiyle ameliyat ile dalağını  aldırmış ve böylede normal bir yaşam sürdüklerini ifade etmiştir.
]]>
Dalak Kızartma https://www.dalak.gen.tr/dalak-kizartma.html Sun, 02 Dec 2018 00:52:30 +0000 Dalak Kızartması, aslında her sakatatın kendine özgü bir faydası mevcut olmaktadır. İnsanların sakatat tüketimi kişilere göre farklılık göstermektedir. Bazı kişiler hayatlarında hiç sakatat yememiştir ya da bir ikisini zor Dalak Kızartması, aslında her sakatatın kendine özgü bir faydası mevcut olmaktadır. İnsanların sakatat tüketimi kişilere göre farklılık göstermektedir. Bazı kişiler hayatlarında hiç sakatat yememiştir ya da bir ikisini zoraki yedikten sonra hayatında vazgeçemediği bir tat haline gelmiştir. Özellikle alınan sakatatlar doğru malzemeler kullanılarak ya da doğru pişirme, kızartma ya da mangalda pişirme sistemi kullanılarak hazırlandığı zaman çok daha lezzetli hale gelmektedir. Pek çok kişinin sevmediği ve tüketmediği bu sakatat olan dalak tüketildiği zaman vücutta kan yapımında büyük rol oynamaktadır. Eskiler kansızlık durumlarında genellikle kan değerinin fazla olması için dalak tüketirlermiş. Günümüzde pek çok kişi her türlü sakatat çeşidini severek tüketmektedir. Bu sakatatlar ayrıca insanların sağlığı bakımından oldukça faydalıdır. Gerekli olan protein, mineral, vitaminleri bu yiyecekler ile kolaylıkla eksikliklerini giderebilirsiniz. Dalağın kızartılması için uygun olarak doğranması gerekmektedir. Dalak kızartması yapmak için ilk önce güzel bir şekilde temizlenerek üzerindeki zar dikkatlice soyulur. Belirli büyüklükte parçalara ayrılır ve daha sonra una bulayıp isteğe göre kırmızı pul biber ekleyerek kızartılır. Eğer dalak kızartmasını denememiş iseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Dalak Kızartma
Dalak Kızartması İçin Gerekli Olan Malzemeler
 • Dana ya da kuzu dalağı
 • Yeterli miktar da un
 • Kekik
 • Yeterli miktarda tuz
 • İsteğe göre kırmızı pul biber
 • Kızartmak için sıvı yağ

Dalak Kızartmasının Hazırlanışı, ilk önce dalağın üzerinde bulunan  zarı soyalım. Burada dikkat edin, çünkü dalağın zarı ciğerin zarına göre daha kalındır. Zarı temizleme işlemi bittikten sonra dalağı orta büyüklükte kuşbaşı ya da uzunlamasına julyen olarak da doğraya bilirsiniz. Doğradığınız dalağın üzerine tuzunu ekledikten sonra karıştıralım. Tabağın içerisinde unu koyalım ve doğranmış dalakları unu bulayarak hazırlayalım. Diğer tarafta sıvı yağı ocağın üzerine alalım ve ocağın altını yakalım sıvı yağı kızgın oluncaya kadar ısıtalım. Isınmış yağın içerisine dalakları atarak kızartalım. Burada dikkat edelim, çünkü dalakları fazla kızartırsanız kuru olur. Kızarttığımız dalakları servis tabağına alalım ve üzerine de kırmızı pul biberi ve kekiği serpelim. Dalak kızartması servise hazır Afiyet olsun.
]]>
Kapalı Dalak Ameliyatı https://www.dalak.gen.tr/kapali-dalak-ameliyati.html Sun, 02 Dec 2018 19:50:48 +0000 Kapalı Dalak Ameliyatı, Dalak iç organlarımızdan birisi olup, insan vücudunda, karının sol üst bölgesinin arka kısmında kaburga kafesinin hemen altında yer alır. Diyaframın altında yapışık bir biçimde yerleşmiştir. Miden Kapalı Dalak Ameliyatı, Dalak iç organlarımızdan birisi olup, insan vücudunda, karının sol üst bölgesinin arka kısmında kaburga kafesinin hemen altında yer alır. Diyaframın altında yapışık bir biçimde yerleşmiştir. Midenin arkasında konumlanmıştır ve dalak kaburga kemikleri tarafından korunur. Oldukça hassas bir organımızdır. Dalağın vücudumuzdaki görevi hasar görmüş kan hücrelerinin filtre edilmesi ve parçalanmaları için görev alır. İhtiyaç duyulması durumunda dolaşıma verilmek üzere kan alyuvaları ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan pulcukları depolar ve dalakta bulunan makrofaj, histiositler, kanı mikroorganizma ve yabancı antijenlerden temizlemekle görevlidir. Dalağın bu kadar görevi olmasına rağmen insanlar dalaksız da yaşayabiliyorlar. Çok nadirde olsa doğuştan dalaksız doğan kişiler bile mevcuttur. Dalak için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, kan sayımı, manyetik görüntüleme cihazları ( MR, MRG) sayesinde dalağın çalışması kontrol edilebiliyor. Dalağında problem şüphesi ile hastaneye gittiniz de uzman doktor tarafından kontrol edildiğinde, dalağınızın düzensiz çalıçalışıp,  diğer organlarınız için zarar tehdit oluşturuyor ise mutlaka ameliyat olmanız gerekir. Ameliyat yapan doktorun tecrübesi önemli olmakla birlikte kapalı dalak ameliyatı, açık dalak ameliyata göre daha avantajlıdır.

Kapalı Dalak Ameliyatı
Kapalı dalak ameliyatı ile açık kalak ameliyatı arasındaki farklar;

Kapalı dalak ameliyatı; ( laparoskopik) artı ve eksileri;
 • Tercih etmeniz durumunda vücutta kesi izleri bulunmaz. Sadece 3 tane 1 santimlik delik izi kalır.
 • Hastanede kalma taburcu süresi en fazla iki gündür.
 • Ameliyat sonrası kesi ağrılarından çabucak kurtulursunuz.
 • Kapalı dalak ameliyatında estetik görünüm bakımından eski halinizle arasında dikkat edilmedikçe farkına bile varamazsınız.
 •  Küçük deliklerden dolayı çalışma alanı çok küçüktür.
 • Normal yaşantınıza hemen dönebilirsiniz, ameliyat sonrası hiçbir kısıtlama yoktur.
 • Ameliyat yapıldıktan sonra aynı bölgeden farklı bir ameliyat yapılabilir.
 • Akan kan miktarı daha azdır.
 • Kapalı ameliyatlarda başarısız olunması durumunda açık ameliyata geçiş sağlanabilir.
 • Dalak içeriden küçük parçalar halinde çıkarılır.
Açık dalak ameliyatı (splenektomi) artı ve eksileri;
 • Açık dalak ameliyatı tercih etmeniz durumunda 15 cm ile 25 cm arasında bir kesi açılması gerekmektedir. 
 • Hastahanede kalma taburcu süresi en az yedi gündür.
 • Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi zaman alır. Acısı uzun süre devam ettiği gibi soğuklarda sancı yapabilir.
 • Dikiş izleri çok belirgin bir şekilde kalır ve estetik görünümü de iyi değildir.
 • Doktor rahat hareket eder, yinede tecrübeli olmasında fayda vardır.
 •  Ameliyat sonrası bir süre hareketsiz kalması dikişlerinin kavuşması bakımından önemlidir. Ve ağır bir şeyler kaldırmaması gerekir.
 • Ameliyat olan kişilerin karın içerisinde yapışıklıklar olabilir.
 • Ameliyatta akan kan miktarı daha fazladır.
 •  Risk oranı daha azdır.
 • Dalak parçalanmadan bütün halinde çıkarılabilir.
Dalak probleminiz var ve ameliyat olmanız gerekiyor işe yukarıda belirtilen açık ve kapalı dalak ameliyatlarının artı ve eksilerine bakarak kendinizi bu operasyona hazırlayabilirsiniz. Tabi ki bu tercih  hastalığınızın durumuna bağlı olarak doktorunuz tarafından belirlenir ama sizin karar vermeniz gerekirse durum hakkında bilgi sahibi olur ve bu konuyu değerlendirebilirsiniz. İyi günler dilerim.
]]>
Hamilelikte Dalak Şişmesi https://www.dalak.gen.tr/hamilelikte-dalak-sismesi.html Mon, 03 Dec 2018 16:32:58 +0000 Hamilelikte dalak şişmesi bir çeşit enfeksiyondur. Dalak, vücudun sol tarafında göğüs kafesinin anında alt kısmında bulunan bir organdır. Enfeksiyonlar, birtakım karaciğer hastalıkları ve kanser türleri benzeri bir dizi şar Hamilelikte dalak şişmesi bir çeşit enfeksiyondur. Dalak, vücudun sol tarafında göğüs kafesinin anında alt kısmında bulunan bir organdır. Enfeksiyonlar, birtakım karaciğer hastalıkları ve kanser türleri benzeri bir dizi şart "splenomegali" olarak da isimlendirilen dalak büyümesine sürükleyebilir. Her enfeksiyon kadın karnındaki bebeğin gelişmesini etkilemiyor. Fakat bilinmesi gerekli var olan bir hakikat var ki bazıları; düşüğe, erken doğuma ve bebekte farklı anomalilere yol açıyor. Birçok insanda belirtiler gözlenmez. Dalakta ki sıkıntı çoğunlukla rutin fiziksel muayeneler ya da yapılmış var olan testler esnasında meydana çıkmaktadır. Doktorunuz yetişkinlerde normal boyutlu bir dalağı hissedemez fakat büyüme olması halinde elle hissetmek mümkündür. Dalakta büyüme teşhisi konması şeklinde sebebini öğrenmek amaçlı birtakım testler istenecektir. Yapılacak iyileştirme altta yatan nedene karşı olmaktadır. Operasyon ile yükselen dalağın alınması çoğunlukla önce iyileştirme seçeneği olmamaktadır fakat bazen mecburi olarak da yapılmaktadır.

Dalak Neden Büyür

Dalak neden büyür dendiğinde, bunun birçok sebebi vardır. Ama dalak büyümesi üç basit grupta toplanır.
 • Enfeksiyon veya asalak hastalıklardaki dalak büyümesi,
 • Karaciğer ve toplardamar hastalarındaki dalak büyümesi,
 • Kan hastalıklarındaki dalak büyümesi,
Dalağın başlıca 4 mühim görevi vardır. Bunlardan ilki bağışıklık sistemimizdeki vazifesidir. Kana karışmış mikropları süzerek kandan temizlenmelerini ve vücudumuz amaçlı başka maddelere (antijenlere) karşın bağışıklık oluşmasını temin edecek birtakım maddelerin (antikor) yapımında oyun oynamaktadır. İkinci görevi vücudun ihtiyacına göre, birtakım normal ve normal olmayan kan hücrelerini hapsedip dolaşım dışı bırakmasıdır. Üçüncü olarak da, kan damarlarından çok zengin yapısı ile, kendisine iştirak eden kanaat karaciğer ile dalağı bağlayan kalın toplardamar aracılığıyla karaciğere de aktarıp, karaciğerin de kanlanmasına kocaman katkıda yer alır. 

Hamilelikte Dalak Şişmesi
Erişkin insanda kan yapımını kemik iliği üstlenmiştir. Fakat kemik iliğinin çalışmadığı birtakım hastalıklarda ya da kemik iliğinin vücudun çok yükseliş ihtiyacını yeteri civarı karşılayamadığı vaziyetlerde devreye girerek dördüncü görevi var olan "Kemik iliği dışından kan yapılmasını"olanağı sağlar. Dalak birçok hastalık sebebiyle büyür. Bunların içinde bulaşıcı hastalıklar önce sırayı alır. Verem sağlık sorunu, sıtma, frengi benzeri bir dönem isimlerini sık duyuran bulaşıcı hastalıklarda, dalağın kocaman yer alması ve üstelik çok büyüyebilmesi çok dikkati çekerdi. Kana mikrop bulaşması sonucu meydana çıkan çok önemli hastalıkta, kalbe mikrop bulaşması sonucu gelişen çok mühim bir hastalıkta, infeksiyöz mononükleoz olarak bilinen hastalıkta ve AİDS hastalığında dalak büyümesi dikkati çeker. İmmun sisteminin düzeninin bozulduğu hastalıklarda, birtakım romatizmal hastalıklarda da dalak büyür. Karaciğer sirozunda dalak büyümesi mühim bir bulgudur. Birtakım kan hastalıklarında da dalak büyür. Dalağı büyüten başka hastalıklar da vardır. Çok uzunca bir liste şeklinde verilebilecek dalağı büyüten sağlık sorunlarının hiçbiri kalmadan, bilemediğimiz sebeplerle de dalak büyüyebilir. Yükselen dalak birtakım görevlerini kontrolsüz olarak da fazla miktarda inşa etmeye başlar. Bunun sonucunda da bağışıklık sisteminde sıkıntılar olmaya, kan hücresinin kontrolsüz olarak da mapus edilmeleriyle kansızlıklar ve başka kan hücresinin azalmasıyla bireyin kanının pıhtılaşmasında hatalar oluşmaya, karaciğer ile var olan damarsal ilişkide bozukluklar görülmeye başlar.
 
Dalak büyümesinin yaygın semptomları şunlardır:
 • Birtakım vaziyetlerde hiç belirti oluşmaz.
 • Karnın sol üst bölgesinden sol omuza gerçek dağılan bir dolgunluk hissi
 • Az miktarda yiyecek galip gelmesi ya]]> Dalak Kanseri https://www.dalak.gen.tr/dalak-kanseri.html Tue, 04 Dec 2018 02:29:10 +0000 Dalak kanseri, ile ilgili bilgiler paylaşmadan önce, dalak hakkında bilgiler verelim. Dalak insan vücudunun sol tarafında, göğüs kafesinin altında yer alan organlarımız arasında görülür. Dalak enfeksiyonlar gibi kanser türleri Dalak kanseri, ile ilgili bilgiler paylaşmadan önce, dalak hakkında bilgiler verelim. Dalak insan vücudunun sol tarafında, göğüs kafesinin altında yer alan organlarımız arasında görülür. Dalak enfeksiyonlar gibi kanser türleri gibi ve bazı karaciğer hastalıkları gibi, splenomegali diye adlandırılan dalak hastalıkları arasında dalak büyümesi olarak ta söylenebilir. Dalak büyümesi ile ilgili belirtiler kolaylıkla anlaşılamaz. Dalakta oluşan sorun fiziki muayene ve yapılan testler ile ortaya çıkarılmaktadır. Yetişkinlerde normal boy dalağı ancak büyüme sonrasında, elle yapılacak muayene de ortaya çıkar. Dalak büyümesi teşhisi uygulanacak tedavi, koyulan teşhise göre meydana gelir. Dalak kanseri olarak ta adlandırılan büyüme ile dalak üzerinde yapılacak operasyon ile tedavi olabilirken; bazı durumlarda tedavide sonuç vermeyebilir.

  Dalak kanserinin belirtileri
  • Dalak kanserinin bazı durumlarda hiç belirtileri olmayabilir 
  • Karın bölgesinin üst kısmında sol omuza doğru oluşan ağrı ile kendini belli edebilir 
  • Az miktarda yemek yemek veya dolgunluk hissi gibi sebepler ile kendini belli edebilir 
  • Bu kanser çeşidinde kansızlık oluşur, dalak kanserinde aşırı yorgunluk görülür
  • Bazı durumlarda ise geçmek bilmeyen enfeksiyonlar görülür 
  • Bazı hastalarda ise kolay kanama yaşanması gibi durumlar ile kendini belli edebilir
  Karın bölgesinde veya karın sol üst bölümünde olan ağrılarda ve geçmek bilmeyen nefes alma zorluklarında, vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerekir.

  Dalak Kanseri
  Dalağın vücudumuzdaki işlevi

  Dalak İnsan bedeninde bulunan süngerimsi ve oldukça yumuşak bir organdır. Dalakta oluşan hasarlı ve eski kan hücrelerini filtreler ve yok eder. Ayrıca enfeksiyona karşı savunma ve beyaz kan hücrelerinin üreterek; bu konuda büyük rol oynar. Vücudumuzda bulunan zararlı patojenlere karşı ilk savunmayı dalak yapar. Kan pıhtılaşmasında yardımcı olan kırmızı kan gibi trombositlerin vücutta çoğalmasını sağlar. Vücudumuzda hayati bir organdır. Bu organda çok sayıda Trombosit şekilde tuzağa düşürecek durumlarda, dalak büyük bir savaş yapar. Dalağın büyümesi ile kan akımında yavaşlamalar görülerek; dalakta hasar meydana gelirken, yok olmasına sebebiyet verir.

  Dalak kanseri

  Dalak kanseri kan  lokasitlerinden oluşan kökenli bir grup malignansıdır. Kronik lenfositik lösemi anormal lenfositlerin kanda organlarda büyümesine sebep olur. Bazı hastalarda splenomegali rahatsızlıklar gözlenir. Bu kanser tedavilerinde kemoterapi ve radyasyon tedavi şekilleri kullanılırken; dalak kanseri teşhisinde bulunan hastalara splenektomi uygulanır. Kronik rahatsızlıklar ise tüm safhalarında kanda birikmesi sonucu oluşan rahatsızlıktır. Bu hastalıktan hepatomegali sık görülür. Hastayı rahatlatmak için tedavi şekilleri uygulanırken; hastalığın evresini belirlemek son derece etkilidir. Dalak kanseri nedir son derece hayati tehlike arz eden kanser riskleri arasındadır.

  Dalak kanserinin tedavisi

  Bu kanser çeşidinde de tedavi oldukça zahmetli ve zor bir süreçtir. Öncelikli olarak dalak kanserinin kaçıncı aşılamada olduğu saptanır.  Daha sonra yapılacak muayene ve tetkikler ile, dalakta bulunan rahatsızlık teşhis edilir. Kanser bulgularına rastlandığında ameliyat edilmesi gerekiyor ise dalaktan gerekli parçala alınır. Ancak dalak da bulunan hasarın büyüklüğüne ve oluşturduğu hastalığa göre tedavi şekli değişir. Kanserde gerektiği zaman Kemoterapi ve Radyoterapi işlemleriyle hastaya gerekli tedavi uygulanır. Ancak ilerleyen safhalarında bu süreç daha daha sıkıntılı olur.
  ]]>
  Dalak Hastalıkları https://www.dalak.gen.tr/dalak-hastaliklari.html Tue, 04 Dec 2018 03:34:29 +0000 Dalak hastalıkları, Karnın sol üst kısmında sol böbreğin önünde midenin sol tarafında bulunan bir organımızdır. Kan yapımına yardımcı olma, kanı depolama ve kan dağılışını dengeleme gibi önemli görevler Dalak hastalıkları, Karnın sol üst kısmında sol böbreğin önünde midenin sol tarafında bulunan bir organımızdır. Kan yapımına yardımcı olma, kanı depolama ve kan dağılışını dengeleme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Şekili bakımından uzun yassı biçimli olup kırmızı renklidir. Hassas bir yapıda olan dalak darbelere karşı çok hassasiyetlidir. Kaburga kemiklerimiz bu hassas organımızı korumaktadır. Dalak aynı zamanda hasar görmüş hücrelerin iyileştirilmesinde de rol oynamaktadır. Dalak karaciğerin işlevlerine de yardımcı olmaktadır. Şeker yağ ve protein metabolizmasına da yardımcı olmaktadır. Dalakta çeşitli hastalıklar görülebilmektedir. Dalak Büyümesi, Dalakta Kist, Dalak Apsesi, Dalak Yırtılması, Dalak Kanseri, Dalak Şişmesi gibi hastalıklar görülebilmektedir. 

  Dalak Büyümesi; Diğer dalak hastalıkları gibi belirtisi zordur. Fakat dalak büyümesi ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Belirti olarak fazla yemek yiyememe, karnın sol üst bölgesinde ağrı şişlik hissedilebilir. Dalak büyümesinin nedenleri ise dalak görevini  yerine getirdiği halde vücudun bu görevlerden daha fazla istemesi sebebiyle kanı  temizlemek amacıyla daha çok büyümesine sebep olur. Bunun yanında vücutta bulunan kan bozuklukları, kanser, metabolizma  rahatsızlıkları, virüs, bakteri gibi enfeksiyonal hastalıklardan olmaktadır. Dalak büyümesi genellikle doktor muayenesi tarafından teşhis edilir.

  Dalakta oluşan kist; Dalağın içerisinde oluşan içi sıvıyla dolu olan kanser riski taşımayan tümör tipidir. Bunun yanı sıra parazitler, apseler veya kötü huylu  tümörlerde oluşabilir. Dalakta kistin çeşitleri bulunmaktadır. Dalağında kist bulunan insanların geneli mide bulantısı, karnın sol üst kısmında ağrı ve kusma belirtileri şeklinde kendini gösterebilir. Diğer bir kısmı ise tanı koyabilmek için muayene gerekmektedir.  Kistin alınması dalağın bir kısmının alınması demektedir. Ön taraftaki kistlerin alınması arka taraftaki kistlerin alınmasına göre daha kolay olmaktadır. Riskli durumlar haricinde dalağın alınması pek tercih edilmez. Çünkü dalak vücudumuzun  bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Kistin alınmasının ardından kist kendini yeniden gösterme ihtimali de bulunmaktadır.

  Dalak Hastalıkları

  Dalak Apsesi; Nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen riskli bir hastalıktır. Görülen  kişilerde  belirti olarak kusma, bulantı, ateş ve karın ağrısı en çok görülen belirtilerindendir. Dalak apsesinin tanısı çok zordur. Kişilerin tedavi  yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

  Dalak Yırtılması; Dalak ağrılarının bir nedeni dalak yırtılmasıdır diyebiliriz. Dalak yırtılmasında yoğun bir iç kanamasına da neden olabilir. Dalak yırtılması genelde travmatik olaylar ile olmaktadır. Karın bölgesine alınan her darbe dalak yırtılması için bir risk taşımaktadır. Dalak yırtılması trafik kazalarından, karna alınan sert darbelerden olabilmektedir.

  ]]>
  Dalak Küçülmesi https://www.dalak.gen.tr/dalak-kuculmesi.html Tue, 04 Dec 2018 20:35:30 +0000 Dalak küçülmesi, Dalak  küçülmesi ile ilgili bilgiler vermeden önce, dalağın vücudumuzdaki özelliklerinden söz etmekte fayda vardır. Öncelikle Dalak karın boşluğunun sol üst tarafında kaburgaların arkasında, mide kalın Dalak küçülmesi, Dalak  küçülmesi ile ilgili bilgiler vermeden önce, dalağın vücudumuzdaki özelliklerinden söz etmekte fayda vardır. Öncelikle Dalak karın boşluğunun sol üst tarafında kaburgaların arkasında, mide kalın bağırsak ve böbrek ile bir arada olan organlarımızdan biridir. Vücudumuzun savunma sisteminde çok büyük görevleri vardır. Bunlardan bazıları kan hücreleri ile bakterilerin yok edilmesini sağlar. Vücutta enfeksiyonlarla karşı korurken; yaşlanmış Beyaz kan hücrelerinin uzaklaştırılmasını sağlar. Yani dalağın çıkarılması splenektomi tıpta olarak adlandırılır. Tramvaya bağlı olaylarında tedavisi hastalıkların giderilmesi amacıyla dalağın çıkarılması ile gerçekleşebilir.

  Dalağın küçülmesinin sebepleri

  Dalak insanın bedeninde büyük  roller üstlenerek kanın temizlenmesini sağlar. Bazı durumlarda hayati tehdit içeren iç kanamalar gibi trafik kazaları, yüksekten düşme, futbolda yaralanma, karın bölgesinde aşırı darbe gibi durumlarda dalak hasar görebilir. Bu durumlarda koruyucu tedavi şekilleri uygulanabilir. Ancak hayati tehdit içeren şiddetli kanamalarda ise çıkarılır. Bu sebepten dolayı kan hücrelerini etkileyen bazı hastalıklardan dolayı tedavisi için gerekli olan her şey denenmelidir. Bu durumlarda şiddetli lupus ya da sickle gibi hastalıklarda Dalak küçülerek; işlerini getiremez hale gelir. Böyle durumlarda ise otosplenektomi olarak adlandırılır ve gerekli tedavi şekli uygulanır. 

  Dalak Küçülmesi
  Dalak küçülmesinin tedavisi

  Dalak küçülmesinin tedavisi için en sık kullanılan yöntemler arasında Dalak çıkarılmasını gerektiren idiopatik, trombositopenik, kan hastalıkları, purpura gibi problemler sonrası tedavi yapılır. Dalak hastalıklarında otoimmün bir hastalıktır ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin trombositleri karşı dalak tarafından antikorlar üretilmekte olup; işaretlenmiş trombositler yeni bulunan tarafından yok edilerek, vücuttan atılır. Bu hastalıklarda yani dalak küçülmesinde trombositler tarafından yok edilir. Ancak yok edilmemesi ile kanamalar görülebilir. Bu durumlarda Dalak daha da küçülerek işlevini azaltır. Bu durumlarda hasta sancılar, ağrılar çekerek hayat çekilmez hal alır. Bu durumlarda tedavi olarak Dalağın çıkarılması ile bu hastalığın düzelmesi sağlanmış olur. Yani ameliyat ile Dalak vücuttan çıkartılarak; hastalığın tedavisi sağlanmış olur.  Bunun dışında ise hastanın diğer tedavi şekilleri dikkate alınarak; tedaviye devam etmesi sağlanır.

  Dalak küçülmesinin Ameliyat öncesi

  Dalak küçülmesi ile vücutta iç kanama ve hayati tehlike kuşkusuz var olabilir. Bu sebepten dolayı hastanın tansiyon düşüklüğü ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda hasta daha da kötüleşir, böylece splenektomi gerekecek anlamına gelir. Ayrıca dalak küçülmesi ameliyatı öncesinde hastanın gerekli tetkikleri yapılarak; hastada oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilir. Hastada ameliyat öncesi oluşabilecek enfeksiyonlara karşı tedbirler alınarak; hastaya gerekli ilaçlar yapılır.

  Dalak küçülme ameliyatı

  • Öncelikli olarak hasta genel anestezi altında ameliyata alınır 
  • Daha sonrada kan atar ve toplar damarı bağlanarak; Dalağın tamamının çıkarılması işlemi uygulanır 
  • Bu ameliyat ile hem açık hem de laparoskopik olarak gerçekleştirilir 
  • Ayrıca ameliyatta iki ya da üç adet çapında borular aracılığı ile kamera kullanılarak; ameliyat işlemi gerçekleştirilir 
  • Açık ameliyat ile sol tarafından yapılan bir kese ile karına girilerek dalağın damarları bağlanarak çıkarma işlemi uygulanır 
  • Hastada herhangi bir problem oluşmadığı için, ameliyata son verilir

  Dalak küçülmesi ameliyatı sonrası

  Dalak küçülmesi ameliyatı sonrasında tramvaya neden olabileceği düşüncesiy]]> Dalak https://www.dalak.gen.tr/dalak.html Wed, 05 Dec 2018 16:08:22 +0000 Dalak, Karının sol tarafında bulunan, mide ve diyaframın arasında kalan süngerimsi bir yapıda olup, damarsal bir lenfoid organının ismidir. Ömür süresi dolmuş kırmızı kan hücrelerini yok ederek, içlerinde bulunan demirin yen Dalak, Karının sol tarafında bulunan, mide ve diyaframın arasında kalan süngerimsi bir yapıda olup, damarsal bir lenfoid organının ismidir. Ömür süresi dolmuş kırmızı kan hücrelerini yok ederek, içlerinde bulunan demirin yeniden kullanımını sağlar. Görevlerinin büyük bir kısmını, aslında başka organlar da üstlenmektedir. Eski zamanlarda melankolinin, dalaktan dolayı kaynaklandığına inanılırdı. Diyaframın alt tarafında, karın boşluğunda yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde olan yumuşakça bir organdır. Dalak, dolaşım sistemine bağlı olan, çıkmaz bir sokak biçimine benzetilebilir. Akmakta olan kan, içerisindeki geniş kanallar ve damarlar sisteminde ilerlerken, dalak hücreleri ile ilgilenir. Bu organ, kan fizyolojisi ile bağlantılıdır. Dalak vücut savunması için, büyük bir role sahiptir. Dalağı olmayan bir kişi yine normal hayatına devam edebilir.

  Dalak
  Kırmızı kan hücrelerinin yapıldığı yer dalaktır. Kemik iliğinin işlevini yitirdiği veya kanser dokusunun istila edildiği durumlarda dalakta yeniden alyuvar yapımı başlar. Kan temizleyicisi görevine sahip olan dalak, vücudun savunma mekanizmasına paralel olarak, dalak da vücudun mikroplara karşı korunmasında etkili olan hücreler yapar. Ayrıca mikroorganizmalara karşı koymak içinde dalağın görevleri vardır. Akyuvar yapımı için dalak, akyuvarların bir türü olan lenfositleri üretir. Ayrıca dalak akyuvar yapımını genelde gündüzleri yapar, çünkü akşam yapamaz. Kırmızı hücreleri yaşlanan alyuvarlar ve biçimleri normalin dışında olanlar, büyük dalak hücreleri tarafından alınarak parçalanır. Kan deposu olan dalak, kediler, köpekler ve diğer memelili canlılarda alyuvarları depolar. Büyük enerji gerektiren zamanlarda, büyük kanama durumlarında dalak, kasılıp dolaşım sistemine çok miktarda kan verir. İnsanlarda da dalağın bu görevi yaptığı senelerden beri söylenmiş olmasına rağmen, bugün bunun doğru bir olmadığı bilinmektedir. Kan hastalıkları, doğum, metabolizmayla ilgili hastalıklar, sıtma gibi bazı enfeksiyona bağlı hastalıklar ve daha birçok hastalık, dalağı giderek büyütür. Sıtma hastalığında, dalak büyüklüğü o derece karakteristik şekildedirde ki, bir bölgede sıtma yaygınlığını ölçmek için, dalak büyüklüğü ölçü şeklinde kullanılabilir.

  Dalak alındığı zaman kişi ölmemektedir, yani dalaksızlık hayatla bağdaşan olağan bir durumdur. Kan hücrelerinin aşırı derecede azalmış olduğu durumlarda, giderek büyüyen dalağın, hastayı oldukça rahatsız ettiği, bazı hastalıklarda da dalağın alınmasıyla, hastanın rahatladığı gözlemlenmiştir.


  ]]>
  Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm https://www.dalak.gen.tr/dalak-buyumesine-bitkisel-cozum.html Thu, 06 Dec 2018 10:23:48 +0000 Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm, Dalak büyümesini bitkisel yollarla da tedavi etmek mümkündür.  Bu konu ile ilgili uzman olan kişiler bazı kürlerin tarifini bizlerle  paylaşmaktadırlar. Dalak büyümesi tedavis Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm, Dalak büyümesini bitkisel yollarla da tedavi etmek mümkündür.  Bu konu ile ilgili uzman olan kişiler bazı kürlerin tarifini bizlerle  paylaşmaktadırlar. Dalak büyümesi tedavisi için üç ayrı şifalı bitki ile yapılan kür tarifi bulunmaktadır. bu yapılacak olan kürlerin düzenli kullanılması ile ameliyata gerek kalmadan dalak büyümesi rahatsızlığından rahatlıkla ve sağlıklı bir yolla kişinin  kurtulabileceğini söylemektedirler. Dalak büyümesi rahatsızlığına şifa olabilecek lahana, zencefil, ve kuşkonmaz ile yapılan kür tarifleri aşağıdaki gibidir.

  Dalak Büyümesine Lahana Kürü ile Tedavi
  Lahananın organik olması çok önemlidir. Bunun için açık tarımda yetiştirilmiş organik olan lahananın dış yeşil yapraklarını iki bardak su ile beş dakika boyunca lahana yumuşayıncaya kadar kaynatın. Sonra demlenmesi için  hafif soğumasını bekleyin. Ilımış olan lahana suyunun içinde ki lahana yapraklarını sıkarak suyunun iyice çıkmasını sağlayın. Son işlem  olarak da lahana suyunun içerisine  iki çorba kaşığı üzüm hoşafı eklenir ve karıştırılır. Sabah ve akşam olarak taze bir şekilde tüketin. 

  Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm
  Dalak Büyümesine Zencefil Kürü ile Tedavi
  Bir bardak kadar klor içermeyen temiz içme  suyunun içerisine  yarım tatlı kaşığı kadar toz haline getirilen zencefili içerisine ilave edin ve kaynatmaya bırakın. kaynar kaynamaz ocakta çok bekletmeden  hemen altını kapatın altı ve yedi dakika kadar demlenmesi için bekletin. Demlenen ve ılınan zencefil suyunu günde iki veya üç bardak kadar tüketin. Taze bir şekilde tüketmeye özen gösterin

  Dalak Büyümesine Kuşkonmaz Kürü ile  Tedavi
  Dalak büyümesine bitkisel tedavi olarak son yöntem kuşkonmaz kökleri ve sapları ile yapılandır. Bu kürü yapmak için ihtiyaç olan şey yirmi gram kadar kuşkonmaz sapları ve kökleri ile birlikte bir bardak kadar su ile kaynatın. Beş dakika kadar kaynatılan kuşkonmaz kökü ve sapları suyun içerisinden süzülür. Her gün düzenli bir şekilde tüketmek gerekir. Sabah ve akşam olmak üzere  günde iki kere tüketmek gerekir.
  ]]>
  Çocuklarda Dalak Büyümesi https://www.dalak.gen.tr/cocuklarda-dalak-buyumesi.html Thu, 06 Dec 2018 10:43:59 +0000 Çocuklarda Dayak Büyümesi, Günümüzde genellikle çocuklarda görülen dalak büyümesi ultrason veya doktor tedavisi olmadan fark edilemeyen bir hastalıktır. İnsan vücudunda oldukça önemli bir yere sahip olan dalak yaklaşık olar Çocuklarda Dayak Büyümesi, Günümüzde genellikle çocuklarda görülen dalak büyümesi ultrason veya doktor tedavisi olmadan fark edilemeyen bir hastalıktır. İnsan vücudunda oldukça önemli bir yere sahip olan dalak yaklaşık olarak yumruk kadardır. Çocuklarda sol tarafta dokunma ile hissedilebilecek kadar dalak büyümesi meydana gelmiş ise dalak normal boyutunun iki katına çıkmış demektir. Bebeklerde genellikle el ile muayenede tespit edilebilen dalak büyümesi çocuklar için ultrason veya röntgen çekimi ile tespiti mümkündür.

  Midenin arka kısmında sol kaburga boşluğunda yer alan dalak vücudumuz için gerekli temiz kanın arıtıldığı kan merkezi görevini üstlenmektedir. Kanın süzülmesini sağlayan dalak eski kan hücrelerini arındırır ve bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra dalakta beyaz kan adı verilen lenfositler üretilmektedir. Bu beyaz kan hücreleri bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması oluşturabilmesi için oldukça önemlidir. Çocuklarda meydana gelen dalak büyümesi lenfosit üretiminin azalmasına ve çocuklarda bağışıklık sisteminin zarar görerek sıklıkla hastalık meydana gelmesine neden olmaktadır.

  Çocuklarda Dalak Büyümesinin Belirtileri

  • En büyük belirti çocukta meydana gelen iştah kaybıdır. Büyüyen dalak mideye baskı uygular ve bu durum yeteri kadar yemek yiyememeye neden olur.
  • Çocukta sürekli sol karın boşluğunda ağrı şikayeti ve bu bölgede şişlik.
  • Yemek yememeye bağlı olarak ortaya çıkan kilo kaybı.
  • Yorgunluk ve bitkinlik.
  • Çocukta sık sık ortaya çıkan rahatsızlıklar.
  • Anemi yani kan yetmezliği ve buna bağlı olarak solgunluk.
  • Gece terlemesi ve yüksek ateş
  • Zayıflayan bağışıklık nedeni ile enfeksiyonlara sık yakalanma.

  Çocuklarda Dalak Büyümesi
  Çocuklarda Dalak Büyümesinin Nedenleri

  • Kırmızı kan hücrelerine zarar veren ve lenfositlerin üretilmesine neden olan hastalıklar dalakta büyümeye neden olur çünkü vücudun dalağa fazla görev yüklemesi dalakta genişlemeye ve büyümeye sebep olmaktadır.
  • Kan bozuklukları, kanın yapısında meydana gelen bozulmalar dalak da daha fazla çalışmayı gerektirmekte ve dalağın büyümesine neden olmaktadır.
  • Kalp yetersizliği, karaciğer hastalıkları ve hipertansiyonun neden olduğu kalp akışının bozulması dalakta kan birikmesine veya kanın ters yönde akışına neden olarak dalaktaki kan basıncını artırır ve bu durum dalakta büyümeye yol açar.
  • Kan kanseri, lenfoma ve lösemi gibi hastalıklar dalakta beyaz kan hücrelerinin çoğalmasına neden olarak büyümeye yol açarlar.
  • Hepatit, sıtma, verem ve anaplazmoz gibi bakteri ve virüsler dalaktaki yapıyı bozarak büyümeye neden olurlar.
  Çocuklarda Dalak Büyümesinin Tedavisi

  Çocuklarda dalak büyümesinin tedavisinde erken teşhis ve dalağın büyümesine yol açan neden öğrenilmelidir. Örneğin bir karaciğer hastalığı olan siroz gibi bir neden ile dalak büyümeye başlamış ise öncelikle karaciğerde siroz hastalığının tedavisi yapılır. Büyümeye yol açan nedenin ortadan kaldırılması ile dalak büyümesi de sona erecektir. Eğer dalak büyümesi geç teşhis edilmiş ve hayatı etkileyecek bir duruma gelmiş ise cerrahi müdahale gerekebilir.
  ]]>
  Koşarken Dalak Şişmesi https://www.dalak.gen.tr/kosarken-dalak-sismesi.html Fri, 07 Dec 2018 05:19:37 +0000 Koşarken dalak şişmesi: Sporla arası çok iyi olmayanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Özellikle koşu egzersizi yapmak isteyenler veya amatör olarak futbol oynamak isteyenler koştukları esnada midelerinin üst kısmında Koşarken dalak şişmesi: Sporla arası çok iyi olmayanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Özellikle koşu egzersizi yapmak isteyenler veya amatör olarak futbol oynamak isteyenler koştukları esnada midelerinin üst kısmında tabiri caizse bir şişlik hissederler. Şişlik hissettikleri bölgeye dokunduklarında ağrı olduğunu fark edip durmak zorunda kalırlar bu durum halk arasında dalak şişmesi olarak tabir edilir. Dalak şişmesi bütün sporlarda oluyor diye bir durum yok  örneğin şınav mekik ve benzeri diğer sporlarda dalak şişmez fakat koşu yaparken dalak şişme durumu görülmektedir. Nedeni koşu esnasında vücutta oksijen ihtiyacı artıyor ve vücudun alışık olmadığı yoğunlukta aktivite içerisinde giriyor.  Bu esnada dalak da aktiviteye alyuvar yetiştireceğim derken dalak şişiyor. Koşu esnasında dalak şişmesi diyaframın yorulması sonucu da olur. Normal şartlarda koşu esnasında diyafram devreye girmez fakat göğüs kaslarının  yetersiz kaldığı durumlarda diyafram devreye girer.

  Koşarken dalak şişmesi: Sürekli spor yapan ve düzenli koşan kişilerde gözükmeyen bir rahatsızlıktır. Düzenli spor yapmayan kişiler koşu yapmak istediklerinde 1 km den sonra dalakta şişme olmaktadır. Belirli bir alışkanlık kazanıldıktan ve düzenli spor yapılmaya devam edildikten sonra dalak şişme olayı yavaş yavaş azalacaktır. Öncelikle koşuya başlamadan vücudu yavaş yavaş koşuya alıştırmanız gerekli yani önce ritmli bir şekilde kısa bir yürüyüş ardından küçük ve ağır adımlarla koşma daha sonra dilediğiniz hızda ve tempoya ulaşma şeklinde koşu egzersizi yapar iseniz dalak şişmesiyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Daha öncede belirttiğimiz gibi dalak şişmesi diyaframla da ilgili olabilir. Ciğer kapasitenizi zorladığınız anda yük diyafram binecek ve tepki olarak ta dalak şişmesi ortaya çıkacak. Bunu ortadan kaldırmak için de diyaframı kuvvetlendirecek egzersizler yapmalısınız.

  Koşarken Dalak Şişmesi
  Koşu egzersizi yaptığınız esnada dalağınız da şişme oluyor ise yanı midenizin üzerinde bir ağrı hissediyor iseniz öncelikle yavaşlamanız gerekir yetmiyor ise durmalısınız. Dalak şişmesi düzenli koşu yapan kişide neredeyse hiç olmaz fakat düzensiz spor yapıp ara sıra koşan kişilerde olur. Öncelikle koşu egzersizini gün gün artırarak yapmalısınız yani birden bire 5 km yerine ilk gün 1 km 2. Gün 2 km gibi artırarak bu şekilde vücudunuz alışacaktır. Ayrıca koşuya tok karnınıza başlamayın veya tamamen aç karnına da. Koşuya başlamadan  en az bir saat önce yemek yemiş olmanız gerekir bu iki saat veya 3 saatte olabilir ama yemekten sonra olamaz.  Koşu esnasında biraz hızlanıp tekrar yavaşlayarak temponuzu düşürüp hızlandırdığınızda da dalak şişecektir ilk yavaş daha sonra tempolu koşun ve temponuzu koruyun. Her şeye rağmen dalak şişmesinin önüne geçemiyorsanız koşu egzersizini bitirip dinlenin be sürekli olan ve bir türlü alışmadığınız bir durum haline geldiğinde ise mutlaka bir doktora baş vurun başka bir hastalık da dalak şişmesine sebep olabilir..
  ]]>
  Bebeklerde Dalak Büyümesi https://www.dalak.gen.tr/bebeklerde-dalak-buyumesi.html Fri, 07 Dec 2018 12:34:25 +0000 Bebeklerde dalak büyümesi, dalak büyümesi uzman doktorun el ile muayenesi sonucunda belirlenebilir. Tabi kesin sonuçlara ulaşabilmek için ultrason emar çekilmelidir. Yeni doğmuş olan bebeklerde karın muayenesi sırasında dalak ele Bebeklerde dalak büyümesi, dalak büyümesi uzman doktorun el ile muayenesi sonucunda belirlenebilir. Tabi kesin sonuçlara ulaşabilmek için ultrason emar çekilmelidir. Yeni doğmuş olan bebeklerde karın muayenesi sırasında dalak ele gelebilir bu normaldir. Fakat yeni doğan dışındaki bebeklerde dalağın ele gelmesi normal boyutun iki katına çıkmış olduğunun göstergesidir.

  Bebeklerde dalak büyümesi sebepleri
  • Bakteri, virüs ve parazitlerin sebep olduğu enfeksiyonlar.
  • Bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklar
  • Hemoliz yapan hastalıklar
  • Depo hastalıkları
  • Kötü huylu tümörler veya iyi huylu kistler
  • Karın içinde bulunan damarlarda tıkanıklık
  • Kalp yetmezliği sorunları
  Bebeklerde Dalak BüyümesiBebeklerde dalak büyümesi tedavisi, bebeklerde oluşan dalak büyümesi için dalağın cerrahi müdahale ile alınması gerekir. Fakat dalak alınınca bebeklerde bağışıklık azalır bu nedenle on sekiz yaşına kadar ayda bir penisilin iğne yapılır.
  ]]>
  Dalak Kavurma https://www.dalak.gen.tr/dalak-kavurma.html Fri, 07 Dec 2018 19:31:23 +0000 Dalak Kavurma, Dalak büyük ve küçük baş hayvanlardan elde edilen bir besin maddesidir. Birçok hastalığa faydası olduğu gibi insanlar da oluşan kansızlık probleminide ortadan kaldırır. Içerisinde bulunan protein ve vitaminler Dalak Kavurma, Dalak büyük ve küçük baş hayvanlardan elde edilen bir besin maddesidir. Birçok hastalığa faydası olduğu gibi insanlar da oluşan kansızlık probleminide ortadan kaldırır. Içerisinde bulunan protein ve vitaminler sayesinde vücudumuza direnç sağlamaktadır. Özellikle bayanların ayda bir tüketmesi gereken bir gıdalardan dır. Bol miktarda demir vitamini içermektedir. Dalak pişirirken birçok farklı şekilde yapabilirsiniz.yapabilirsiniz Dalak kavurma, dalak ızgara, dalak kızartma, dalak haşlama, dalak dolması, bu çeşitlerden bazılarıdır. Fiyatı kırmızı et fiyatından çok düşük olduğu için, maddi yönden de oldukça ekonomik bir besin kaynağıdır. Bugün sizlere dalak kavurma tarifini vermek istiyorum.

  Dalak Kavurma için gerekli malzemeler;
  • 500 gram dana dalak (dalak üzerindeki zarın soyulmuş olmasına dikkat edin)
  • 2 adet kuru soğan 
  • 2 adet yeşil sivri biber
  • 3 diş sarımsak 
  • 1 çay kaşığı pul biber 
  • 1/5 yarım çay kaşığı kara biber
  • 1/5 yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım bardak yağ ( tereyağıyla yapılırsa daha lezzetli olur)
  Dalak kavurması için malzemelerin  hazırlanışı;

  Dalak kuşbaşı şeklinde doğranır. Yukarıda belirttiğim gibi dalağı kasap veya marketten temin etmeyip, atıyorum, kurban bayramından falan kalmış ise dış zarı keskin bir bıçak yardımı ile mutlaka temizleyiniz. Kuru soğanlar kaba bir biçimde doğranır. Sarımsakta soğanlara uyacak şekilde kabukları soyularak doğranmalıdır. Sivri yeşil biberler de yatık biçimde iken yuvarlak, yuvarlak kesilerek başlanarak doğranmalıdır. Bu malzemeler küçük doğranmış olur ise dalak kavurma da belli olmaz, bu durum da görselliği bozabilir.

  Dalak Kavurma
  Dalak Kavurması pişirme işlemi;

  Öncelikle dalak tencerede normal ateşte kavrulur. Aynı zamanda başka bir tavada tereyağ eritilir, ve üzerine  kuru soğan ve sarımsak pembeleşinceye dek pişirilir. Çünkü pişme zamanları farklı olduğundan soğan ve sarımsak dalakla birlikte olursa pişmeyecektir. Soğan, sarımsak pembeleştikten sonra doğranmış yeşil biber ilave edilir. Dalak suyunu çekene kadar pişirilir.  Sonra tavada hazırladığımız sos tarzı karışımı, içerisinde dalak olan tencereye boşaltarak, birleştirilir. Tuz, kara biber ve pul biberi  de bu arada ekleyebiliriz.  Hepsi birlikte kısık ateşte 10 dakika daha pişirilir. Dalak, et gibi değildir, çabucak pişer. Bu konuyu dikkate alınız, dalak kavurmanız servise hazır. Afiyet olsun.
  ]]>
  Dalak Dolması https://www.dalak.gen.tr/dalak-dolmasi.html Sat, 08 Dec 2018 09:25:54 +0000 Dalak Dolması, dalağın insan sağlığı açısından faydalarını hemen hemen bilmeyen yoktur. İnsan vücudu için kan yapıcı en iyi besinler arasında yerini ilk sıralarda almaktadır. Bu yüzden dalak özellikle kızart Dalak Dolması, dalağın insan sağlığı açısından faydalarını hemen hemen bilmeyen yoktur. İnsan vücudu için kan yapıcı en iyi besinler arasında yerini ilk sıralarda almaktadır. Bu yüzden dalak özellikle kızartılarak pişirilmesi halk arasında oldukça yaygın yapılan bir yemek olarak bilinmektedir. Ancak dalağı tek bir şekilde sürekli hazırlayarak tüketilmesi de bazen sıkıcı olabilmektedir ancak dalağın şifalı faydalarından yararlanmak isteyenler dalağı kızartarak tüketmeye devam ede gelmişlerdir. Sağlık bakımından tüketilmesi gereken dalağın farklı bir yemeğini yani dalak dolmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dalak dolması genellikle herkes tarafından bilinen ve sıklıkla yapılan bir dolma çeşidi olmadığından dolayı dolma türleri arasında oldukça geride kalmış olan bu dolma aslında Ermeni mutfağının bir meze çeşididir. Ancak ülkemizde yaşamını sürdüren ermeni halkı tarafından Türk mutfağına girerek mükemmel lezzeti ile yer bulan dalak dolmasını birlikte hazırlamaya ne dersiniz

  Dalak Dolması İçin Gerekli Malzemeler

  • 6 adet koyun dalağı (delinmemiş ve yumruk büyüklüğünde)
  • 1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan
  • 1 bağ ince kıyılmış yeşil soğan
  • 2 çorba kaşığı çam fıstığı
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay bardağı pirinç
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 kahve kaşığı tarçın
  • 1 kahve kaşığı karabiber
  • 1 kahve kaşığı muskat
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yeteri kadar tuz

  Dalak Dolması Kızartmak İçin

  • 1 su  bardağı sıvı yağ
  • 2 tane yumurta
  • 1 çay bardağı un ve galeta unu

  Dalak Dolması Hazırlanışı

  Dalak dolması hazırlığımıza ilk olarak koyun dalağını bol su altında iyice yıkadıktan sonra çevresindeki yağları bir bıçak yardımıyla dalağı delmeden alalım. Ardından temizlenen dalağın geniş bölgesinden 3 cm genişliğinde bir kesik açarak  keskin ve ince uçlu bir bıçak yardımıyla dalağın zarını delmeden veya zarar vermeden iç kısmını oyarak dalağın içinde kalan kanı boşaltarak, kalan diğer dalaklara da aynı işlemleri uygulayalım.

  Dalak Dolması

  Dalak dolmamızın iç harcını hazırlamak için ilk olarak uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ ekledikten sonra ocağa koyarak yağı ısıtıp üzerine çam fıstığı ekleyerek hafifçe pembeleşinceye kadar kavuralım. Kavrulmakta olan fıstıkların üzerine rendelenmiş kuru soğanı ilave ederek soğanlar diriklerini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim. Ardından yıkanarak süzdürülmüş pirinci soğanların üzerine ekleyip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurduktan sonra üzerine malzeme listesindeki baharatları ilave edip karıştıralım. Ardından kavrulmakta olan iç harcın üzerine maydanoz ve dereotunu ince ince kıydıktan sonra ilave ederek iç harcı karıştırarak harmanladıktan sonra ocaktan alarak soğuması için beklemeye bırakalım.

  Daha sonra ılıyan iç harcımızı dalakların içine kesik yerinden doldurarak steril bir ip yardımıyla doldurulmuş dalakların kesik yerlerini dikelim. Ardından dalak dolmalarımızı haşlamak için uygun bir tencereye 1 çay bardağı sıvı yağ yeteri kadar tuz ve 2 litre kadar sıcak su ilave ederek tencereyi ocağa koyup haşlama suyunun kaynamasını sağlayalım. Suyun içine tek tek dalak dolmaları yerleştirerek dolmalarımız pişinceye kadar haşlayalım. Haşlanmakta olan dolmaların pişip pişmediğini anlama için bir çatal yardımıyla dalakları zedelemeden kontrol edip şayet pişmişse ocaktan alalım. Pişen dolmaları bir süzgeç yardımıyla haşlama suyunun içinden ayrı bir kabın içine çıkartarak dolmaların soğumasını sağlayalım. Dalak dolmaları kalın dilimler şeklinde dilimleyerek tek tek önce una buladıktan sonra çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra ise son olarak galeta ununa bulayarak kızgın sıvı yağ içerisinde arkalı önlü çevirerek kızartıp sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.

  ]]>
  Dalak Faydaları https://www.dalak.gen.tr/dalak-faydalari.html Sat, 08 Dec 2018 22:14:02 +0000 Dalak Faydaları, Dalak kan ve kansızlık rahatsızlığını gidermede yüksek etki gösterir.  Dalak yaradılış gereğince demir deposu zengin bir besindir. Dalak bol yeşillik ile tüketildiği takdirde etkisi ciddi anlamda arta Dalak Faydaları, Dalak kan ve kansızlık rahatsızlığını gidermede yüksek etki gösterir.  Dalak yaradılış gereğince demir deposu zengin bir besindir. Dalak bol yeşillik ile tüketildiği takdirde etkisi ciddi anlamda artacaktır. Özellikle bayanlarda  ayda 2 kere dalak tüketimi yaşam standartlarını arttırmakla sağlık açısından kansızlık sorununun çözüleceği husus uzmanlarca dile getirilmektedir.

  Dalak Tüketmenin Faydaları Nelerdir

  Eğer kansızlık hastalığınız var ise buna bağlı olarak sürekli olarak tansiyon düşmesi veya tansiyonda aşırı çıkışların durumunda, mide bulantısı ve baş dönmesi kansızlık sorunundan dolayı yaşıyor iseniz dalak yemek size ciddi fayda sağlayacaktır. Kansızlık problemini  giderebilmek için kullanılan birçok kimyasal ilaca göre, doğal bir besin kaynağı olan dalak yemenin etkisi oldukça fazladır. Dalak tüketiminde kansızlık sorunu çok daha hızlı görünür. Eğer çocuklarınızda iştahsızlık ve buna bağlı olarak besin eksikliği seziliyor ise belli aralıklarla dalak yedirilebilir. Dalak tüketen çocuk eksik öğünde  dahi problem yaşamaz. Bunun nedeni dalağın besin düzeyinin oldukça fazla olmasıdır. Tabi bu durum uzun sürer ve çocuğunuzda iştahsızlık  tekrar ederse bu başkaca bir hastalık veya problemlerden kaynaklanabilir. Dalak demir bakımından çok zengindir, Her aile et tüketme konusunda pek şanslı olmayabilir. Bu durumda ise vücudun temel eksiliğinden kaynaklı protein eksikliğini giderebilmek için, ekonomik açıdan uygun olarak dalak tüketmesine başvurulacak sağlaya bilmektedir.

  Dalak Faydaları

  Dalak tüketmek sağlık açısından vücudun gelişmesine ve sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Özellikle gelişim çağında olan çocuklara ayda 2-3 defa dalak yedirmek çocuğun gelişmesinde olumlu etki göstermektedir. Hakeza dalak belli miktarda tüketildiğinde açlık hissini ortadan kaldıracağından insanın zayıflamasını sağlamasını kolaylaştıracaktır. Dalak besin olarak ucuz bir besindir aile bütçesine et yerine fiyatı düşük olduğundan fayda sağlamaktadır.

  Dalak Nasıl Tüketilmeli

  Dalağı haşlayarak tüketilmesi faydalıdır. Haşlama sonunda oluşan dalak suyunu da tüketilebileceğini unutmayın. Özellikle ete düşkün aileler için geçerli olan altın değerinde bir kuraldır. Hakeza haşlanmış dalak suyu besin deposudur. Dalak haşlandığı zaman haliyle bir tencere dolusu dalak suyunu elinizde bulunacaktır. Bu durumda yapmanız gereken şey, dalak suyu ile yapılmış bir pirinç pilavı olabilir. Pilav demek, besin deposu anlamına gelmektedir. Aslında çoğunlukla sağlıklı kalori demektir. Eğer ailenize sulu yemekler yapacaksanız dalak sevmeyen aile bireyleriniz bulunmakta ise kesinlikle yemeğin suyunu haşlamakta olduğunuz dalaktan oluşturmanızı önerilir. Böylelikle aile bireyi dalak lezzetine aşina olarak zamanla dalak tüketecektir.

  Dalak Yemenin Mevcut Zararları Var Mı

  Kimi yaşlı, hamile bayanlarda veya çeşitli hastalıklara sahip kişilerde alerjik reaksiyonlara bağlı olarak dalak yemek tehlikeli olabilir. Tansiyon hastası biri kesinlikle ve kesinlikle haşlanmış dalak ve dalağın diğer türlerinden uzak durmalıdır. Yaşlı veya tansiyon hastası değilseniz alerjik bir probleminiz mevcut değilse dalak sizlere besin açısından fayda sağlayacaktır. 

  ]]>