Dalak Tümörleri Malign Tümörler
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Dalak Tümörleri Malign Tümörler

Dalak Tümörleri, Batın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında yer alan dalak; eskimiş kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiğinde de yeni kırmızı kan hücreleri üretir. Kanı filtre etme, bedeni koruyucu maddeler oluşturma, kan yapımına katkıda bulunma ve kan dağılımını dengeleme gibi görevleri vardır. Tifo ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar ya da kansızlık neticesi dalak hastalanabilir.

Dalak Tümörleri: bu tümörler sıklıkla dalağın vasküler ve lenfatik elamanlarından köken almakta ve çoğunlukla sol üst kadran ağrısı ile olan dalak büyümesi ve/veya muayene esnasında palpe edilebilir, bir kitle olarak saptanmaktadır. Tümörlerin dalağa metastatik yayılımı da enderdir ve çoğunlukla yaygın metastatik hastalığın geç belirtisi olarak meydana gelmektedir.

Malign Tümörler: Hodgkin-dışı lenfoma dalağın en sık rastlanan primer malign tümörüdür. Bununla bereaber, lenfomalı hastaların yalnızca %1-2'sinde dalak primer organdır. Dalak sıklıkla sekonder olarak tutulur ve hodgkin ile hodgkin-dışı lenfomalı bireylerin %40'ında dalakta yayılım görülür.

Primer splenik lenfoma çoğunlukla dalak büyümesiyle birliktedir ve palpe edilebilir sol üst kadran kitlesiyle beraber nonspesifik abdominal rahatsızlık ve ağrılar olabilir. Periferik lenfadenopati, lenfositoz ve bünyesel semptomlar gibi sistemik lenfoma bulguları genellikle yoktur. Çoğunlukla primer dalak lenfoması neticesi oluşan hipersplenizm ile sonuçlanmakta, ancak bu durum lenfomayı dalakta büyümeye sebep olan diğer nedenlerden ayırmamaktadır.

Benzer biçimde, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans gibi görüntüleme çalışmaları çoğunlukla nonspesifik organ büyümesini göstermekte ve lenfoma sebebiyle oluşan splenomegali ile diğer nedenlere bağlı splenomegaliyi güvenilir bir biçimde ayırt edememektedir. Bu nedenlerden dolayı, primer splenik lenfomanın kesin teşhisini koymak için hemen daima splenektomi gereklidir. Splenektomi, yaygın lenfoması bulunan bazı bireylerde de semptomatik splenomegali ve komşu organları üzerindeki basıncı rahatlatmaya yardım etmekte ya da hipersplenizm sebebiyle oluşan hematolojik çöküntüyü düzeltmekte yararlı olabilir.

Benign Tümörler: Benign dalak tümörleri de oldukça enderdir ve çoğunlukla otopsi esnasında tesadüfen ya da diğer endikasyonlarla yapılan laparotomiler esnasında saptanır. Bilgisayarlı tomografinin yaygın kullanılmasıyla bu lezyonlarm rastlantı olarak saptanmasını arttırmıştır. Hemanjiom ve lenfanjiomlar dalaktan en sık kaynaklanan benign tümörlerdir. Hemanjiomlar bilgisayarlı tomografide kolayca tanınır, kalsifikasyon ve kistik değişiklikleri ile değişik bir splenik kitle olarak görülür.

Dalağın lenfanjiomları çoğunlukla çocuklar ve genç yetişkinlerde görülmekte, bilgisayarlı tomografide multipl septasyonları olan kistik kitle olarak görülmektedir. Bu tümörlerin hiçbiri splenomegali neticesi veya hemanjiom olgularında harcanma koagülopatisi neticesi semptomatik olmadıkça tedaviye gerek duyulmaz. Çapı 10 cm'den küçük lezyonlarda spontan rüptür enderdir.

Metastatik Tümörler: Tümörlerin dalağa metastatik yayılımı enderdir ve çoğunlukla yaygın malignitenin geç bir belirtisi olarak meydana gelmektedir. Dalağa sık olarak metastaz oluşturan malign lezyonlar, meme ve akciğer tümörleriyle melanom'dur.

Dalak, retioperitoneal tümörlerden ya da pankreas veya kolon gibi komşu organlardaki malign odaklardan direkt yayılımıyla da tutulabilir. Kolorektal primer tümörlerden izole metastaz oluşumlar görülmüştür ve bu oluşumlar mümkünse küratif splenektomi düşünülmelidir. Dalağın metastatik hastalıkla ender olarak tutulumu ilginç bir biçimde filtrasyon işlevi ve zengin kan akımına bağlanmaktadır. İmmün korunmadaki dalağın işlevi ve lokalize metastatik odakların etkin bir biçimde tanınarak elimine edilmesi bu veri açıklayabilir.

Dalak Tümörleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Dalak Boyutu Kaç Olmalı?

Dalak Boyutu Kaç Olmalı?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dalak Vücudun Neresinde?

Dalak Vücudun Neresinde?

Dalak İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Dalak İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Kisti Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Kisti Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm

Dalak Büyümesine Bitkisel Çözüm

Güncel

Dalak Ağrısı Nasıl Geçer?

Dalak Ağrısı Nasıl Geçer?

Güncel

Dalak Şişmesi Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Şişmesi Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Dalak Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Dalak Sancısının Sebepleri?

Dalak Sancısının Sebepleri?

Dalak Alınması Ameliyatı Riskleri ve Sonrası

Dalak Alınması Ameliyatı Riskleri ve Sonrası

Dalak Faydaları Nelerdir?

Dalak Faydaları Nelerdir?

Dalak Hastalıkları Nelerdir?

Dalak Hastalıkları Nelerdir?

Dalak Görevi ve İşlevi

Dalak Görevi ve İşlevi

Koşarken Dalak Şişmesi Belirtileri ve Tedavisi

Koşarken Dalak Şişmesi Belirtileri ve Tedavisi